Ik wil het dossier van mijn kind inzien/aanpassen

In het jeugdhulp-dossier van uw kind vindt u:
- gegevens van uw kind (adres, geboortedatum, verzekering);
- informatie over de hulp die uw kind nodig heeft;
- informatie over de behandeling;
- brieven, plannen en besluiten, bijvoorbeeld van de kinderrechter.

Wilt u het dossier van uw kind inzien? Vraag om inzage bij de hulpverlener van uw kind. Dit kan een jeugdzorgorganisatie zijn of de jeugdprofessional van de gemeente.

Het dossier van uw kind mag vanwege privacyregels niet door iedereen worden bekeken. Wie dat wel mag zijn:
- de jeugdhulpverleners van uw kind;
- uw kind zelf, als het 12 jaar of ouder is;
- uzelf (als u het ouderlijk gezag heeft) of de voogd van kinderen onder de 16 jaar.

Willen anderen het dossier bekijken? Dan moeten ze eerst toestemming vragen. Bij u, uw kind of de hulpverlener.
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor alle regels.

U kunt bij de gemeente een verzoek doen tot het aanpassen van bepaalde gegevens uit het dossier van uw kind. De gemeente is niet verplicht gegevens te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke taken vanuit de Jeugdwet. Maar, als het gaat om gegevens die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor deze taken, dan is het gemeente verplicht de gegevens te verwijderen. Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie hierover. Via de website van de gemeente Bergen op Zoom kunt u een verzoek tot inzage of correctie indienen.

Rijksoverheid - dossier jeugdhulp inzien

Website
Rijksoverheid - dossier jeugdhulp inzien