Ik wil het dossier van mijn kind aanpassen

U kunt bij de gemeente een verzoek doen tot het aanpassen van bepaalde gegevens uit het dossier van uw kind. De gemeente is niet verplicht gegevens te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke taken in het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). Maar, als het gaat om gegevens die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor deze taken, dan is het college verplicht de gegevens te verwijderen. Op de website https://mijn.overheid.nl/persoonlijke-gegevens-inzien/ vindt u meer informatie.

Jeugdstem- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

E-mailadres
info@jeugdstem.nl

Telefoonnummer
088 555 10 00