Ik wil weten wat er in het dossier van mijn kind staat

In het dossier jeugdhulp van uw kind vindt u:

  • gegevens van uw kind (adres, geboortedatum, verzekering)
  • informatie over de hulp die uw kind nodig heeft
  • informatie over de behandeling
  • brieven, plannen en besluiten, bijvoorbeeld van de kinderrechter

Wilt u het dossier van uw kind inzien? Vraag om inzage bij de hulpverlener van uw kind. Of de organisatie die het dossier bewaart.