Ik wil weten wie de jeugdhulp betaalt

Geld voor jeugdhulp komt van de gemeente. De gemeente regelt de zorg voor uw kind en betaalt de zorgverlener. Dit heet zorg in natura.

Is zorg in natura onvoldoende? Dan krijgt u misschien een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is geld waarmee u zelf de zorg voor uw kind inkoopt.

De gemeente beslist of u zorg in natura of een pgb krijgt.

Regelhulp - pgb voor jeugdhulp

Website
www.regelhulp.nl/pgb-voor-jeugdhulp