Ik wil weten wie het dossier van mijn kind mag zien

Het dossier van uw kind valt binnen de privacywetgeving en mag bekeken worden met de direct betrokkenen.  

de jeugdhulpverleners van uw kind
uw kind zelf, als het 12 jaar of ouder is
uzelf (als u het ouderlijk gezag heeft) of de voogd van kinderen onder de 16 jaar

Willen anderen het dossier bekijken? Dan moeten ze eerst toestemming vragen. Bij u, uw kind of de hulpverlener.
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor alle regels. Of gebruik de PrivacyApp. Daarin kunt u zien wie welke informatie over uw kind mag bekijken.

Rijksoverheid - dossier jeugdhulp inzien

Website
Rijksoverheid - dossier jeugdhulp inzien

PrivacyApp jeugdhulp

Geeft antwoord op uw vragen over het inzien en delen van informatie uit het dossier van uw kind.

Website
www.jeugdconnect.nl/privacy