Ik zoek woonruimte voor een kind met een verstandelijke beperking dat niet thuis kan wonen

Neem hiervoor contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom.

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

E-mailadres
iob@wijzijn.nl

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

WijZijn - Welzijn en gezondheid

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

E-mailadres
info@wijzijn.nl

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91