Ik heb geen geld voor de gemeentebelastingen

Kunt u de gemeentebelastingen niet betalen? Bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing of onroerendezaakbelasting? De gemeente kan de belasting kwijtschelden. U hoeft dan niet te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen heeft en geen spaargeld. Kijk voor meer informatie of de website van Belastingsamenwerking West-Brabant.

Moet u wel betalen? U kunt dit ook in delen doen. Lukt dit niet? Dan kunt u misschien een andere afspraak maken met de gemeente over de betaling. Dit heet een betalingsregeling. Dit vraag u aan via de website van Belastingsamenwerking West-Brabant.

Lukt het aanvragen u niet zelf, neem dan contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom voor hulp.

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Belastingsamenwerking West-Brabant kwijtschelding of betalingsregeling

Website
www.bwbrabant.nl/kwijtschelding-of-betalingsregeling
Telefoonnummer
076 529 83 00