Hulp bij onderwijs

Als u niet tevreden bent over de school van uw kind, kunt u deze dingen doen:

- Ga in gesprek. Maak een afspraak met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school. Geef in het gesprek duidelijk aan waar u niet tevreden over bent. Zo kunt u samen een oplossing zoeken.
- Dien een klacht in. Heeft het gesprek met de leerkracht of directeur niet geholpen? U kunt een klacht indienen bij het schoolbestuur. Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u hier meer informatie over.
- Kies een andere school. Komt u er niet uit met de school? U kunt uw kind altijd aanmelden bij een andere school. Andere scholen in uw regio vindt u op de website Scholen op de kaart. Informeer eerst goed bij de nieuwe school of ze uw kind als nieuwe leerling aannemen.

Wilt u dat de school uw kind beter passend onderwijs geeft? Komt u er samen met de school niet uit? Dan kunt u gratis hulp krijgen van een onderwijsconsulent. De onderwijsconsulent helpt u om met de school goede afspraken te maken.

Scholen op de kaart

Website
scholenopdekaart.nl

Onderwijsconsulenten

Website
onderwijsconsulenten.nl

Onderwijsinspectie - Klachten over scholen en onderwijsinstellingen

Website
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/klachten

Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk voor mensen met een psychische of fysieke beperking. Vraag naar de mogelijkheden bij de opleiding die u wilt gaan doen. Kijk ook op de websites 'Regelhulp', 'Leeroverzicht.nl' en 'Expertisecentrum inclusief onderwijs'.
Misschien krijgt u extra studiefinanciering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Ook is het soms mogelijk om een individuele studietoeslag aan te vragen bij de ISD Brabantse Wal. Komt u er niet uit? De medewerkers van Inwonersondersteuning Bergen op Zoom kijken samen met u naar de mogelijkheden. 

Expertisecentrum inclusief onderwijs

Website
www.ecio.nl

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

Website
www.leeroverzicht.nl

Rijksoverheid - handicap en studiefinanciering

Website
www.rijksoverheid.nl/studiefinanciering-handicap

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

ISD Brabantse Wal - Individuele studietoeslag

Website
www.isdbrabantsewal.nl/toeslag-voor-studie
Telefoonnummer
14 - 0164

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Maar soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld als uw kind hulp nodig heeft die moeilijk te vinden is. Of als het kind gedragsproblemen heeft en daardoor mogelijk van school wordt gestuurd.
Komt u er niet uit met de school? Vraag dan gratis hulp van een onderwijsconsulent. Een onderwijsconsulent weet veel over onderwijs en zorg. Hij of zij helpt u met een plek vinden voor uw kind. Of neem contact op met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabantse Wal.

Onderwijsconsulenten

Website
onderwijsconsulenten.nl

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs - Brabantse Wal

Passend onderwijs (Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen)

Bezoekadres
Rijtuigweg 12
4611 EL Bergen op Zoom
Website
www.swvbrabantsewal.nl
E-mailadres
info@swvbrabantsewal.nl
Telefoonnummer
+31 - 0164 745 091

Een kind van 4 jaar mag naar school. Vanaf 5 jaar moet het kind naar school. Dan begint de leerplicht. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna volgt de kwalificatieplicht tot 18 jaar of tot het moment dat een startkwalificatie is gehaald. 

Wat moet je weten:
- De kwalificatieplicht kan bestaan uit volledig dagonderwijs of het onderwijs kan worden beperkt tot één dag in de week, gecombineerd met werk.

- De startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal mbo-2 diploma.

- Jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie worden voortijdig schoolverlaters genoemd.

- Wanneer een jongere van school gaat zonder diploma, wordt het gemeld bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Deze jongeren komen in aanmerking voor RMC-trajectbegeleiding. 

- Bij schoolverzuim schakelt de school een leerplichtambtenaar in.

Op de website Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant vindt u alle informatie over leerplicht. Ook vindt u hier de aanvraagformulieren voor vrijstelling van leerplicht.

Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Het RBL West-Brabant voert een aantal wettelijke taken op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet.

Bezoekadres
Claudius Prinsenlaan 14
Breda
Postadres
Postbus 90156
4800 RH Breda
Website
www.rblwest-brabant.nl
E-mailadres
info@rblwest-brabant.nl
Telefoonnummer
076 529 81 10

Regionaal Bureau Leren West-Brabant leerplichtambtenaren

Hier vindt u de contactgegevens van de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders in uw gemeente.

Website
www.rblwest-brabant.nl/medewerkers

Heeft u uw kind aangemeld bij een school? Dan moet deze school ervoor zorgen dat uw kind passend onderwijs krijgt. Ook als extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld door een beperking of gedragsproblemen.
Kan de school uw kind geen passend onderwijs geven? Dan zoekt de school samen met u naar een oplossing. Misschien kan uw kind naar het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs krijgt uw kind meer aandacht en ondersteuning.
Lees meer over passend en speciaal onderwijs op de website van de Rijksoverheid. Kijk ook op de website van Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabantse Wal.

Rijksoverheid - passend onderwijs

Website
www.rijksoverheid.nl | Passend onderwijs

Rijksoverheid - speciaal onderwijs

Website
Rijksoverheid - speciaal onderwijs

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs - Brabantse Wal

Passend onderwijs (Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen)

Bezoekadres
Rijtuigweg 12
4611 EL Bergen op Zoom
Website
www.swvbrabantsewal.nl
E-mailadres
info@swvbrabantsewal.nl
Telefoonnummer
+31 - 0164 745 091

De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind naar school.

Is uw kind 16 jaar maar heeft het nog geen diploma van mbo, havo of vwo? Dan moet het naar school blijven gaan. Tot uw kind zijn diploma heeft. Of tot het 18 wordt.

De leerplichtambtenaar controleert of kinderen met de leerplicht ook echt naar school gaan. Houden u of uw kind zich niet aan de leerplicht? Dan kunt u een boete krijgen. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen een taakstraf krijgen.

In sommige gevallen hoeft een kind niet te voldoen aan de leerplicht. Dan hoeft het niet of minder naar school.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Of neem contact op met Regionaal Bureau Leren.

Rijksoverheid - leerplicht

Website
www.rijksoverheid.nl/leerplicht

Rijksoverheid - vrijstelling leerplicht

Website
www.rijksoverheid.nl/vrijstelling-leerplicht

Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Het RBL West-Brabant voert een aantal wettelijke taken op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet.

Bezoekadres
Claudius Prinsenlaan 14
Breda
Postadres
Postbus 90156
4800 RH Breda
Website
www.rblwest-brabant.nl
E-mailadres
info@rblwest-brabant.nl
Telefoonnummer
076 529 81 10

Regionaal Bureau Leren West-Brabant leerplichtambtenaren

Hier vindt u de contactgegevens van de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders in uw gemeente.

Website
www.rblwest-brabant.nl/medewerkers

Vanaf 4 jaar gaat uw kind naar de basisschool. U kiest zelf een school. Begin al met zoeken als uw kind 1 of 2 jaar is.

Bezoek de school of scholen van uw keuze. Bezoek een open dag of maak een afspraak voor een rondleiding. Zo krijgt u een goed beeld van de school. Kies de school die het beste is voor uw kind en meld uw kind aan.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Geef dat aan bij de school. De school waar u uw kind aanmeldt, zorgt dat uw kind passend onderwijs krijgt. Dit heet de zorgplicht.

Kan de school uw kind geen passende onderwijsplek bieden? Dan zoekt de school een plek waar uw kind extra ondersteuning krijgt. Lees meer over passend onderwijs en de zorgplicht op de website van de Rijksoverheid.

Kijk op de website Scholen op de kaart voor een overzicht van alle basisscholen in de buurt.

Rijksoverheid - passend onderwijs

Website
www.rijksoverheid.nl | Passend onderwijs

Scholen op de kaart

Website
scholenopdekaart.nl

Rijksoverheid - zorgplicht

Website
Rijksoverheid - Zorgplicht

Zit uw kind op de basisschool? Neem contact op met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider (IB'er). Zij helpen uw kind en u verder.

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Neem contact op met de mentor van uw kind. Daar kunt u terecht met uw vragen.

Heeft uw kind begeleiding nodig bij het huiswerk maken? Of heeft het last van faalangst? Ga naar de mentor. Hij of zij zorgt ervoor dat uw kind de juiste begeleiding krijgt.

Heeft uw kind moeite met taal? Meld uw kind aan voor de VoorleesExpress. Een vrijwilliger komt dan iedere week bij u thuis voorlezen. Uw kind krijgt zo meer plezier in lezen. En de taalachterstand wordt minder. Ook de bibliotheek organiseert activiteiten die helpen bij een taalachterstand. Zoals voorlezen en het programma Boekstart. Humanitas biedt taalhulp aan kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond. Neem contact op met Humanitas voor meer informatie.

Komt u er niet aan uit? Neem dan contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom.

 

Bibliotheek West-Brabant

Hulp bij school, studie, werk, internet en de Nederlandse taal.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Kortemeestraat 17
4611 TK Bergen op Zoom
Postadres
Kortemeestraat
Postbus 259
4700 AG Roosendaal
Website
www.bibliotheekwb.nl
E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl
Telefoonnummer
0165 - 55 20 80

Humanitas West-Brabant West

Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.

Bezoekadres
Badhuisstraat 18
4703 BH Roosendaal
Website
Description is missing
E-mailadres
wbw@humanitas.nl
Telefoonnummer
0165 - 59 99 36

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

WijZijn - VoorleesExpress

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
www.wijzijnbergenopzoom.nl/voorleesexpress
E-mailadres
voorleesexpress@wijzijntraversegroep.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Bibliotheek West-Brabant - Boekstart

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Postadres
Postbus 259
4700 AG Roosendaal
Website
www.bibliotheekwb.nl/jeugd-en-jongeren/Jeugd-0-6-Jaar/BoekStart
E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl
Telefoonnummer
0165 55 20 80

Bibliotheek West-Brabant Halsteren

Hulp bij school, studie, werk, internet en de Nederlandse taal.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Lindenlaantje 1 A
4661 JK Halsteren
Website
https://www.bibliotheekwb.nl/openingstijden/vestigingen-en-openingstijden/detail.199301.html/bibliotheek-halsteren/
E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl
Telefoonnummer
0165 - 55 20 80

Bibliotheek West-Brabant - jeugd 0-6 jaar

Speciaal voor kinderen tot 4 jaar heeft de bibliotheek Boekstart, Berenslim en de Voorleeshoek.

Postadres
Postbus 259
4700 AG Roosendaal
Website
www.bibliotheekwb.nl/jeugd-en-jongeren/Jeugd-0-6-Jaar.html
E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl
Telefoonnummer
0165 55 20 80

Hoogbegaafde kinderen zijn slimmer dan leeftijdgenootjes. Ook kunnen hoogbegaafde kinderen vaak meer dan leeftijdgenootjes. Ze hebben heel jong al een voorsprong in hun ontwikkeling. Dit maakt de kans op een goede opleiding en goed kunnen leren groter. Maar aan hoogbegaafdheid zitten ook nadelen. Bijvoorbeeld als kinderen met opzet minder presteren om niet op te vallen. Of omdat ze zich vervelen. Ook kunnen ze negatief gedrag vertonen of moeite hebben met vriendjes maken.
Vermoedt u dat uw kind hoogbegaafd is? Wilt u hierbij hulp? Praat hierover met de juf of meester van uw kind. Of neem dan contact op met de jeugdprofessional verbonden aan de school of de huisarts.


Spijbelen is zonder toestemming wegblijven van school. Een kind dat spijbelt houdt zich niet aan de leerplicht. Dat is strafbaar.

Spijbelt uw kind? Bespreek het met de school. Kijk ook wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld zorgen dat u het rooster van uw kind kent. Of kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

Loopt het uit de hand? Vraag de school wie u verder kan helpen. Of neem contact op met de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Kijk voor de contactgegevens op de website van Regionaal Bureau Leren.

Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen

Website
Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen

Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Het RBL West-Brabant voert een aantal wettelijke taken op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet.

Bezoekadres
Claudius Prinsenlaan 14
Breda
Postadres
Postbus 90156
4800 RH Breda
Website
www.rblwest-brabant.nl
E-mailadres
info@rblwest-brabant.nl
Telefoonnummer
076 529 81 10

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als uw kind niet naar school gaat, kan het een achterstand in de ontwikkeling oplopen. U kunt meerdere dingen doen:

- Ga in gesprek met de school. De school heeft een zorgplicht en moet uw kind helpen.
- Neem contact op met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan u helpen als u er niet uitkomt met de school of geen goede school kunt vinden.
- Neem contact op met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In het samenwerkingsverband werken de scholen in de regio samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.
- Neem contact op met de onderwijsconsulent als uw kind langer dan 4 weken thuis zit. Een onderwijsconsulent is onafhankelijk en gratis.

Onderwijsconsulenten

Website
onderwijsconsulenten.nl

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs - Brabantse Wal

Passend onderwijs (Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen)

Bezoekadres
Rijtuigweg 12
4611 EL Bergen op Zoom
Website
www.swvbrabantsewal.nl
E-mailadres
info@swvbrabantsewal.nl
Telefoonnummer
+31 - 0164 745 091

Regionaal Bureau Leren West-Brabant leerplichtambtenaren

Hier vindt u de contactgegevens van de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders in uw gemeente.

Website
www.rblwest-brabant.nl/medewerkers