Ik wil meer weten over passend onderwijs en speciaal onderwijs

Heeft u uw kind aangemeld bij een school? Dan moet deze school ervoor zorgen dat uw kind passend onderwijs krijgt. Ook als extra ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld door een beperking of gedragsproblemen.

Kan de school uw kind geen passend onderwijs geven? Dan zoekt de school samen met u naar een oplossing. Misschien kan uw kind naar het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs krijgt uw kind meer aandacht en ondersteuning.

Lees meer over passend en speciaal onderwijs op de website van de Rijksoverheid.

Kijk ook op de website van Samenwerkingsverband Brabantse Wal.

Rijksoverheid - passend onderwijs

Rijksoverheid - speciaal onderwijs

Samenwerkingsverband Brabantse Wal

Passend onderwijs (Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen)

Bezoekadres
Marslaan 1
4624 CT Bergen op Zoom

Postadres

Postbus 648
4600 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 74 50 91