Ik moet inburgeren

Tijdens het inburgeren leert u Nederlands. En u leert meer over het leven in Nederland. Als u verplicht moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt ook een uitnodiging van de ISD Brabantse Wal voor een afspraak. Tijdens die afspraak onderzoekt ISD samen met u uw situatie en uw mogelijkheden. De ISD maakt vervolgens een plan hoe u moet inburgeren. Dit heet het Plan inburgering en participatie (PIP). Hierin staat onder andere:

- welke lessen u gaat volgen
- welke hulp u kunt krijgen
- hoe u de inburgering afsluit. Dit is een examen.

U moet binnen 3 jaar inburgeren. Staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. U krijgt hierover bericht van VluchtelingenWerk.
U kunt ook vrijwillig inburgeren.
Lees meer over inburgeren op de websites Inburgeren (DUO) en Rijksoverheid - inburgeren. Of neem contact op met Vluchtelingenwerk.

Inburgeren

Website
www.inburgeren.nl

ISD Brabantse Wal

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Postadres
Postbus 35
Website
https://bergenopzoom.antwoordop.nl/
Telefoonnummer
14 - 0164

VluchtelingenWerk

Vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden statushouders in Bergen op Zoom. Zij begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven ze voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

Bezoekadres
Burgemeester van Hasseltstraat 68
4611 BH Bergen op Zoom
Website
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland
E-mailadres
bergenopzoom@vluchtelingenwerk.nl
Telefoonnummer
0164 - 65 70 75