Ik wil het diploma dat ik in mijn thuisland heb gehaald in Nederland gebruiken

Misschien kunt u uw diploma laten erkennen. Dan vindt u makkelijker werk of een vervolgopleiding. Lees meer op de website van de Rijksoverheid, of vraag VluchtelingenWerk om hulp.

Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen

Website
Rijksoverheid - Buitenlands diploma erkennen

VluchtelingenWerk

Vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden statushouders in Bergen op Zoom. Zij begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven ze voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

Bezoekadres
Burgemeester van Hasseltstraat 68
4611 BH Bergen op Zoom
Website
www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland
E-mailadres
bergenopzoom@vluchtelingenwerk.nl
Telefoonnummer
0164 - 65 70 75