Psychische klachten

Bel voor hulp en advies met Veilig Thuis. U hoeft uw naam niet te noemen.

Of neem contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom. Zij kunnen u advies geven en eventueel verwijzen naar hulp.

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Veilig thuis is 24/7 teleoniosch bereikbaar.

Telefoonnummer
0031 - 800 - 2000

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon met spoed psychische hulp nodig heeft? U kunt een melding doen bij het 'Meldpunt crisiszorg'. Er wordt dan gekeken of deze persoon hulp nodig heeft en welke hulp er nodig is. Het meldpunt is dag en nacht bereikbaar.

Omgaan met psychische klachten kan moeilijk zijn. Ook voor familie en vrienden. Op de website 'Naasten Centraal' vindt u informatie, advies en verhalen van anderen. U kunt ook bellen en mailen. Op de website 'Naasten in Kracht' kunt u uw verhaal delen met anderen. Hier vindt u ook tips voor familie en vrienden van mensen met psychische klachten.

Verward gedrag kan ontstaan door psychische klachten of dementie. Maakt u zich zorgen om iemand? Meld het bij het 'Meldpunt zorgwekkend gedrag'. Soms is iemand met verward gedrag een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. Dan is er meteen hulp nodig. Bel de huisarts of de huisartsenpost voor hulp. Als de situatie levensbedreigend is, belt u 112.

Voor advies kunt u ook contact opnemen GGZ, Stichting Familieleden Psychiatrische Patiënten. U kunt ook contact opnemen met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom voor advies.

Naasten Centraal

Voor steun, advies, tips en online lotgenotencontact van familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.

Website
www.naastencentraal.nl
E-mailadres
info@naastencentraal.nl
Telefoonnummer
0900 254 66 74

Naasten in Kracht

Naasten in Kracht is een website voor familieleden en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Website
www.naasteninkracht.nl

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Stichting Familieleden psychiatrische patiënten - Westelijk Noord-Brabant

Website
www.fppwnb.nl
E-mailadres
info@fppwnb.nl

Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Bij het Meldpunt Crisizorg West-Brabant werken professionals. Als u belt stelt de professional u een aantal vragen om te kijken of de melding acuut is of niet.

Is de melding acuut? Bijvoorbeeld wanneer iemand:

  • verward gedrag vertoont
  • zichzelf of anderen in gevaar brengt
  • zichzelf of anderen ernstig dreigt te verwonden
  • verplichte zorg nodig lijkt te hebben

Dan wordt er direct actie ondernomen. De professionals van het meldpunt schakelen meteen de juiste crisisdienst in. En ze proberen de situatie zo snel als mogelijk te stabiliseren.

Is een melding niet acuut, ook dan schakelt het Meldpunt de juiste hulp in. Bijvoorbeeld wanneer:

  • U zich zorgen maakt over iemand die u al een tijd niet heeft gezien. Er wordt niet opengedaan en de brievenbus zit vol.
  • U overlast heeft van iemand die de buurt vervuilt of spullen kapot maakt.

Samen met de melder onderzoeken we wat er gedaan kan worden. Eerst kijken we of er al contact is met hulpverleners. Als dat zo is, geven we de melding aan hen door. Als er nog geen hulp is, terwijl we vinden dat dat wél nodig is, zorgen we dat er hulp komt.

Website
www.meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl
E-mailadres
info@meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl
Telefoonnummer
0800 50 99

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Bezoekadres
Hoofdlaan 8
4661 AA Halsteren
Website
www.ggzwnb.nl
E-mailadres
info@ggzwnb.nl
Telefoonnummer
0031 - 164 28 91 00

Alarmnummer 112

Website
www.rijksoverheid.nl/alarmnummer-112
Telefoonnummer
112

Meldpunt zorgwekkend gedrag

Website
www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl
Telefoonnummer
0800 12 05

Ben je jong en wil je hulp? Kijk op de website 'Jongeren Hulp Online'. Dat kan ook anoniem.

Te veel stress kan klachten geven, zoals angsten of een depressie. Neem de tijd om te ontspannen. Een hoge werkdruk kan werkstress veroorzaken. Hierdoor kunt u psychische en lichamelijke klachten krijgen. Informatie over het voorkomen van een hoge werkdruk vindt u op de website 'Arboportaal'.

Op de websites van MIND en Mentaal Vitaal staan tips en ontspanningsoefeningen. U vindt er ook behandelingen tegen stress.

Bewegen is ook goed tegen stress. Neem voor advies contact op met de FitFabriek.

Heeft u meer hulp nodig? Uw huisarts kan u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog. Of neem contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom. Zij weten waar u terecht kunt voor hulp.

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

Website
www.mentaalvitaal.nl

Arboportaal - Werkdruk

Website
Arboportaal - Werkdruk en burn-outklachten

Fitfabriek

Ondersteuning bij sporten

Bezoekadres
De Boulevard Noord 45
4617 HD Bergen op Zoom
Website
www.fitfabriekboz.nl
E-mailadres
info@fitfabriekboz.nl
Telefoonnummer
0164 - 20 12 05

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Jongeren Hulp online

Hoe groot of klein je probleem ook is, waar je ook mee zit of als je gewoon je hart wilt luchten: hier vind je 6 organisaties die je snel, anoniem en gratis helpen.

Website
www.jongerenhulponline.nl

Ben je jong en wil je hulp? Kijk op de website Jongeren Hulp Online. Dat kan ook anoniem.

Soms zijn psychische problemen zo erg dat ze uw hele leven beheersen. U bent bijvoorbeeld erg in de war, erg angstig of u denkt aan zelfmoord. U heeft dan meteen hulp nodig.

Bel uw huisarts. ’s Avonds, ‘s nachts of in het weekend belt u de huisartsenpost. De huisarts kan de crisisdienst bellen om u te komen helpen.

U kunt ook bellen met een hulplijn. Denkt u aan zelfmoord? 113 Zelfmoordpreventie is dag en nacht bereikbaar voor hulp.

113 Zelfmoordpreventie

Hulplijn, gratis en anoniem.

Website
www.113.nl
Telefoonnummer
0800 0113

Jongeren Hulp online

Hoe groot of klein je probleem ook is, waar je ook mee zit of als je gewoon je hart wilt luchten: hier vind je 6 organisaties die je snel, anoniem en gratis helpen.

Website
www.jongerenhulponline.nl

Ben je jong en wil je hulp? Kijk op de website Jongeren Hulp Online. Dat kan ook anoniem.

Psychische klachten zijn bijvoorbeeld een depressie, angsten of onzekerheid. Heeft u hier regelmatig last van? Praat erover met uw partner, familie of vrienden. Of ga naar uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar verdere hulp.

Bij 'MIND Korrelatie' kunt u advies en hulp krijgen. Bel of kijk op de website. Informatie, tips en behandelingen vindt u ook op de websites van 'Mentaal Vitaal' en 'Kleur je leven'.

Wilt u (anoniem) met iemand praten over uw problemen? U kunt 24 uur per dag bellen of chatten met 'De Luisterlijn'. Heeft u een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Dan kunt u ook contact opnemen met de GGD. Of neem contact op met GGZ-WNB of met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom.

MIND Korrelatie

Als u met MIND Korrelatie wilt appen, voeg dan het nummer 06 13 86 38 03 toe aan de contacten van uw telefoon en start een gesprek. Bereikbaar: ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur.

Website
www.mindkorrelatie.nl
E-mailadres
vraag@korrelatie.nl
Telefoonnummer
0900 14 50 (€ 0,15 per minuut)

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Website
www.deluisterlijn.nl
Telefoonnummer
088 076 70 00

Kleur je leven

Website
www.kleurjeleven.nl
E-mailadres
kleurjeleven@newhealthcollective.nl
Telefoonnummer
070 314 24 95

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

Website
www.mentaalvitaal.nl

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

GGD West-Brabant Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi)

 Het PSHi-team zorgt ervoor dat slachtoffers de juiste hulp krijgen.

Het team is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Telefoonnummer
088 368 68 31

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Bezoekadres
Hoofdlaan 8
4661 AA Halsteren
Website
www.ggzwnb.nl
E-mailadres
info@ggzwnb.nl
Telefoonnummer
0031 - 164 28 91 00

Jongeren Hulp online

Hoe groot of klein je probleem ook is, waar je ook mee zit of als je gewoon je hart wilt luchten: hier vind je 6 organisaties die je snel, anoniem en gratis helpen.

Website
www.jongerenhulponline.nl