Psychische klachten

Bel voor hulp en advies met Veilig Thuis. U hoeft uw naam niet te noemen. Of praat met iemand van Inwonersondersteuning Bergen op Zoom.

Inwonersondersteuning cliëntondersteuning

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91


Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt een melding doen bij het Meldpunt crisiszorg. Er wordt dan gekeken of deze persoon hulp nodig heeft. En welke hulp er nodig is. Het meldpunt is dag en nacht bereikbaar.

Omgaan met psychische klachten kan moeilijk zijn. Ook voor familie en vrienden.

Op de website Naasten Centraal vindt u informatie, advies en verhalen van anderen. U kunt ook bellen en mailen.

Op de website Naasten in Kracht kunt u uw verhaal delen met anderen. Hier vindt u ook tips voor familie en vrienden van mensen met psychische klachten.

Verward gedrag kan ontstaan door psychische klachten of dementie. Maakt u zich zorgen om iemand? Meld het bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag.

Soms is iemand met verward gedrag een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. Dan is er meteen hulp nodig. Bel de huisarts of de huisartsenpost voor hulp. Als de situatie levensbedreigend is, belt u 112.

Of neem contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom, GGZ of Stichting Familieleden Psychiatrische Patiënten.

Meer informatie over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vindt u op de website van GGZ.

Naasten Centraal

Voor steun, advies, tips en online lotgenotencontact van familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.

Telefoonnummer
0900 254 66 74

Naasten in Kracht

Naasten in Kracht is een website voor familieleden en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Bergen op Zoom - WijZijn

Kijk op de website voor alle locaties en spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AB Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 29 94 91

Stichting Familieleden psychiatrische patiënten - Westelijk Noord-Brabant

E-mailadres
info@fppwnb.nl

Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Bij het Meldpunt Crisizorg West-Brabant werken professionals. Als u belt stelt de professional u een aantal vragen om te kijken of de melding acuut is of niet.

Is de melding acuut? Bijvoorbeeld wanneer iemand:

  • verward gedrag vertoont
  • zichzelf of anderen in gevaar brengt
  • zichzelf of anderen ernstig dreigt te verwonden
  • verplichte zorg nodig lijkt te hebben

Dan wordt er direct actie ondernomen. De professionals van het meldpunt schakelen meteen de juiste crisisdienst in. En ze proberen de situatie zo snel als mogelijk te stabiliseren.

Is een melding niet acuut, ook dan schakelt het Meldpunt de juiste hulp in. Bijvoorbeeld wanneer:

  • U zich zorgen maakt over iemand die u al een tijd niet heeft gezien. Er wordt niet opengedaan en de brievenbus zit vol.
  • U overlast heeft van iemand die de buurt vervuilt of spullen kapot maakt.

Samen met de melder onderzoeken we wat er gedaan kan worden. Eerst kijken we of er al contact is met hulpverleners. Als dat zo is, geven we de melding aan hen door. Als er nog geen hulp is, terwijl we vinden dat dat wél nodig is, zorgen we dat er hulp komt.

Telefoonnummer
0800 50 99

GGZ Westelijk Noord-Brabant Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Bezoekadres
Hoofdlaan 8
4661 AA Halsteren

Telefoonnummer
0164 28 91 00

Alarmnummer 112

Telefoonnummer
112

Meldpunt zorgwekkend gedrag

Telefoonnummer
0800 12 05


Ben je jong en wil je hulp? Kijk op de website Jongeren Hulp Online. Dat kan ook anoniem.

Te veel stress kan klachten geven. Zoals angsten of een depressie. Neem de tijd om te ontspannen.

Een hoge werkdruk kan werkstress veroorzaken. Hierdoor kunt u psychische en lichamelijke klachten krijgen. Informatie over het voorkomen van een hoge werkdruk vindt u op de website Arboportaal.

Op de websites van MIND en Mentaal Vitaal staan tips en ontspanningsoefeningen. U vindt er ook behandelingen tegen stress.

Heeft u meer hulp nodig? Uw huisarts kan u doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog.

Of neem contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom. Zij weten waar u terecht kunt voor hulp.

Bewegen is ook goed tegen stress. Neem voor advies contact op met de FitFabriek.

Sport.nl - sportwijzer

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

Arboportaal - Werkdruk

Fitfabriek

Ondersteuning bij sporten

Bezoekadres
De Boulevard Noord 45
4617 HD Bergen op Zoom

E-mailadres
info@fitfabriekboz.nl

Telefoonnummer
0164 - 20 12 05

Bergen op Zoom - WijZijn

Kijk op de website voor alle locaties en spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AB Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 29 94 91

RIVM - Steunpunt coronazorgen

Jongeren Hulp online

Hoe groot of klein je probleem ook is, waar je ook mee zit of als je gewoon je hart wilt luchten: hier vind je 6 organisaties die je snel, anoniem en gratis helpen.


Ben je jong en wil je hulp? Kijk op de website Jongeren Hulp Online. Dat kan ook anoniem.

Soms zijn psychische problemen zo erg dat ze uw hele leven beheersen. U bent bijvoorbeeld erg in de war, erg angstig of u denkt aan zelfmoord. U heeft dan meteen hulp nodig.

Bel uw huisarts. ’s Avonds, ‘s nachts of in het weekend belt u de huisartsenpost. De huisarts kan de crisisdienst bellen om u te komen helpen.

U kunt ook bellen met een hulplijn. Denkt u aan zelfmoord? 113 Zelfmoordpreventie is dag en nacht bereikbaar voor hulp.

113 Zelfmoordpreventie

Hulplijn, gratis en anoniem.

Website
www.113.nl

Telefoonnummer
0800 0113

Jongeren Hulp online

Hoe groot of klein je probleem ook is, waar je ook mee zit of als je gewoon je hart wilt luchten: hier vind je 6 organisaties die je snel, anoniem en gratis helpen.


Psychische klachten zijn bijvoorbeeld een depressie, angsten of onzekerheid. Heeft u hier regelmatig last van? Praat erover met uw partner, familie of vrienden. Of ga naar uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar verdere hulp.

Bij MIND Korrelatie kunt u advies en hulp krijgen. Bel of kijk op de website. Informatie, tips en behandelingen vindt u ook op de websites van Mentaal Vitaal en Kleur je leven.

Wilt u (anoniem) met iemand praten over uw problemen? U kunt 24 uur per dag bellen of chatten met De Luisterlijn.

Of neem contact op met de mensen van Inwonersondersteuning Bergen op Zoom of GGZ.

Heeft u een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Dan kunt u ook contact opnemen met de GGD.

Ben je jong en wil je hulp? Kijk op de website Jongeren Hulp Online. Dat kan ook anoniem.

MIND Korrelatie

Als u met MIND Korrelatie wilt appen, voeg dan het nummer 06 13 86 38 03 toe aan de contacten van uw telefoon en start een gesprek. Bereikbaar: ma t/m vrij 09:00 - 18:00 uur.

E-mailadres
vraag@korrelatie.nl

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Kleur je leven

Telefoonnummer
070 314 24 95

Mentaal Vitaal

Werken aan je mentale fitheid

Inwonersondersteuning

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijnbergenopzoom.nl/contact-met-wijzijn-traverse-groep/locaties-en-spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Bergen op Zoom - WijZijn

Kijk op de website voor alle locaties en spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AB Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 29 94 91

GGD West-Brabant Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi)

 Het PSHi-team zorgt ervoor dat slachtoffers de juiste hulp krijgen.

Het team is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Telefoonnummer
088 368 68 31

Jongeren Hulp online

Hoe groot of klein je probleem ook is, waar je ook mee zit of als je gewoon je hart wilt luchten: hier vind je 6 organisaties die je snel, anoniem en gratis helpen.