Ik heb iemand in mijn omgeving met psychische klachten

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt een melding doen bij het Meldpunt crisiszorg. Er wordt dan gekeken of deze persoon hulp nodig heeft. En welke hulp er nodig is. Het meldpunt is dag en nacht bereikbaar.

Omgaan met psychische klachten kan moeilijk zijn. Ook voor familie en vrienden.

Op de website Naasten Centraal vindt u informatie, advies en verhalen van anderen. U kunt ook bellen en mailen.

Op de website Naasten in Kracht kunt u uw verhaal delen met anderen. Hier vindt u ook tips voor familie en vrienden van mensen met psychische klachten.

Verward gedrag kan ontstaan door psychische klachten of dementie. Maakt u zich zorgen om iemand? Meld het bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag.

Soms is iemand met verward gedrag een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. Dan is er meteen hulp nodig. Bel de huisarts of de huisartsenpost voor hulp. Als de situatie levensbedreigend is, belt u 112.

Of neem contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom, GGZ of Stichting Familieleden Psychiatrische Patiënten.

Meer informatie over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) vindt u op de website van GGZ.

Naasten Centraal

Voor steun, advies, tips en online lotgenotencontact van familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen.

Telefoonnummer
0900 254 66 74

Naasten in Kracht

Naasten in Kracht is een website voor familieleden en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Bergen op Zoom - WijZijn

Kijk op de website voor alle locaties en spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AB Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 29 94 91

Stichting Familieleden psychiatrische patiƫnten - Westelijk Noord-Brabant

E-mailadres
info@fppwnb.nl

Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Bij het Meldpunt Crisizorg West-Brabant werken professionals. Als u belt stelt de professional u een aantal vragen om te kijken of de melding acuut is of niet.

Is de melding acuut? Bijvoorbeeld wanneer iemand:

  • verward gedrag vertoont
  • zichzelf of anderen in gevaar brengt
  • zichzelf of anderen ernstig dreigt te verwonden
  • verplichte zorg nodig lijkt te hebben

Dan wordt er direct actie ondernomen. De professionals van het meldpunt schakelen meteen de juiste crisisdienst in. En ze proberen de situatie zo snel als mogelijk te stabiliseren.

Is een melding niet acuut, ook dan schakelt het Meldpunt de juiste hulp in. Bijvoorbeeld wanneer:

  • U zich zorgen maakt over iemand die u al een tijd niet heeft gezien. Er wordt niet opengedaan en de brievenbus zit vol.
  • U overlast heeft van iemand die de buurt vervuilt of spullen kapot maakt.

Samen met de melder onderzoeken we wat er gedaan kan worden. Eerst kijken we of er al contact is met hulpverleners. Als dat zo is, geven we de melding aan hen door. Als er nog geen hulp is, terwijl we vinden dat dat wél nodig is, zorgen we dat er hulp komt.

Telefoonnummer
0800 50 99

GGZ Westelijk Noord-Brabant Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Bezoekadres
Hoofdlaan 8
4661 AA Halsteren

Telefoonnummer
0164 28 91 00

Alarmnummer 112

Telefoonnummer
112

Meldpunt zorgwekkend gedrag

Telefoonnummer
0800 12 05