Leerlingenvervoer

 

Leerlingenvervoer is vervoer van en naar school voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap, ziekte, gedragsproblemen, godsdienst of omdat de school ver weg is.

De gemeente regelt leerlingenvervoer en biedt vergoedingen. Bijvoorbeeld voor:

- een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer

- zelf wegbrengen en ophalen van uw kind

- (aangepast) vervoer met bus of taxi

Wilt u een aanvraag voor leerlingenvervoer doen? Dit kan via het aanvraagformulier op de website van de gemeente. Let op: u moet voor elk schooljaar een nieuwe aanvraag doen. Misschien moet u een eigen bijdrage betalen.

Gemeente Bergen op Zoom - Leerlingenvervoer

Telefoonnummer
+31 - 140164