Bijscholen of omscholen

Onderwijs voor volwassenen heet voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Via vavo kunt u een diploma of deelcertificaat halen op vmbo-tl, havo- of vwo-niveau. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

Rijksoverheid - volwassenonderwijs


Vraag bij de gemeente wat er mogelijk is. De gemeente helpt u ook als u geen uitkering krijgt. Bij een sollicitatietraining oefent u met brieven schrijven en gesprekken voeren. Ook werkt u aan uw cv. Hiermee vergroot u uw kans op werk. Neem contact op met het Werkcentrum Brabantse Wal voor meer informatie. Of kom naar de bibliotheek voor een workshop of netwerkbijeenkomst. De bibliotheek biedt ook hulp bij werk zoeken en solliciteren.

Bibliotheek West-Brabant

Hulp bij school, studie, werk, internet en de Nederlandse taal.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Kortemeestraat 17
4611 TK Bergen op Zoom

Postadres
Kortemeestraat
Postbus 259
4700 AG Roosendaal

E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl

Telefoonnummer
0165 - 55 20 80

Werkcentrum Brabantse Wal

Ondersteuning bij zoeken naar betaald werk

Bezoekadres
Ravelstraat 145
4314 XG Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 27 77 27

Bibliotheek West-Brabant - Werk zoeken

Bij de bibliotheek helpen we u ook om uw zoektocht naar werk wat makkelijker te maken:

  • Werk ze! is voor werkzoekenden die vragen hebben over het zoeken van vacatures en solliciteren.
  • Kan jij wel wat tips gebruiken om online te solliciteren? Doe dan mee met de vierdelige cursus Presenteer jezelf!
  • De Bieb Werkt: tijdens een aantal bijeenkomsten geven we werkzoekenden praktische tips die hen kunnen helpen bij het vinden van een leuke baan

Postadres

Postbus 259
4700 AG Roosendaal

E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl

Telefoonnummer
0165 55 20 80


Kijk eens op de website van de Nationale beroepengids. Daar vindt u een overzicht van alle opleidingen, cursussen en trainingen. De Open Universiteit heeft ook een groot aanbod. Kijk voor een vakopleiding bij u in de buurt op de website van Curio (voorheen ROC West-Brabant) of MBO Stad.

Weet u nog niet precies welke opleiding u wilt gaan doen? Doe dan een Beroepskeuzetest. Kijk ook op de website Opleiding & Beroep. Wilt u hulp bij werk, school of studie, neem dan contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom.

Opleiding en Beroep

Bibliotheek West-Brabant

Hulp bij school, studie, werk, internet en de Nederlandse taal.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Kortemeestraat 17
4611 TK Bergen op Zoom

Postadres
Kortemeestraat
Postbus 259
4700 AG Roosendaal

E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl

Telefoonnummer
0165 - 55 20 80

Inwonersondersteuning

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijnbergenopzoom.nl/contact-met-wijzijn-traverse-groep/locaties-en-spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Curio (voorheen ROC West-Brabant) - opleidingen

Bezoekadres
Trivium 74
4873 LP Etten-Leur

E-mailadres
infopunt@curio.nl

Nationale beroepengids - opleidingen, cursussen en trainingen

Nationale beroepengids - beroepskeuzetest

Bibliotheek West-Brabant - Computercursussen

Postadres

Postbus 259
4700 AG Roosendaal

E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl

Telefoonnummer
0165 55 20 80

Bibliotheek West-Brabant - Cursussen

Postadres

Postbus 259
4700 AG Roosendaal

E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl

Telefoonnummer
0165 55 20 80

Rijksoverheid - Nederland leert door


Voor het cursusaanbod Nederlands kunt u terecht bij het inloopspreekuur van het Digi-Taalhuis. Er worden verschillende scholingstrajecten voor volwassenen aangeboden op het gebied van taal (mar ook rekenen en digitale vaardigheden). De scholingstrajecten zijn regionaal georganiseerd en worden uitgevoerd door Curio.

De cursussen - gericht op meedoen in de samenleving - worden aangeboden door Bibliotheek West-Brabant in samenwerking met verschillende regionale en lokale partners. Daarnaast biedt Vrouwen Integratie Vandaag (VIV) in een laagdrempelige omgeving taalonderwijs voor vrouwen van niet-Nederlandse herkomst die de Nederlandse taal niet of beperkt spreken.

Taal voor het Leven

Telefoonnummer
0800 023 44 44

Taal voor het Leven - Ik wil leren!

Digi-Taalhuis Bergen op Zoom

Ondersteuning bij taal (oefenen met spreken, lezen en schrijven) en digitaal (computergebruik en Digi-D) en rekenen.

Inloopspreekuur Digi-Taalhuis: dinsdagavond 19.00 - 20.30 uur.

Inloopspreekuur Digi-Taalhuis: woensdagochtend 10.00 - 12.00 uur. U mag zonder afspraak binnenlopen.

Bezoekadres
Kortemeestraat 17
4611 TK Bergen op Zoom

Telefoonnummer
06 18 05 22 48

Spelling.nl