Bijscholen of omscholen

Onderwijs voor volwassenen heet voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Via vavo kunt u een diploma of deelcertificaat halen op vmbo-tl, havo- of vwo-niveau. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

Rijksoverheid - volwassenonderwijs

Website
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs

Vraag bij de gemeente wat er mogelijk is. De gemeente helpt u ook als u geen uitkering krijgt. Bij een sollicitatietraining oefent u met brieven schrijven en gesprekken voeren. Ook werkt u aan uw cv. Hiermee vergroot u uw kans op werk. Neem contact op met het Werkcentrum Brabantse Wal voor meer informatie. Of kom naar de bibliotheek voor een workshop of netwerkbijeenkomst. De bibliotheek biedt ook hulp bij werk zoeken en solliciteren.

Bibliotheek West-Brabant

Hulp bij school, studie, werk, internet en de Nederlandse taal.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Kortemeestraat 17
4611 TK Bergen op Zoom
Postadres
Kortemeestraat
Postbus 259
4700 AG Roosendaal
Website
www.bibliotheekwb.nl
E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl
Telefoonnummer
0165 - 55 20 80

Werkcentrum Brabantse Wal

Ondersteuning bij zoeken naar betaald werk

Bezoekadres
Ravelstraat 145
4314 XG Bergen op Zoom
Website
www.wspwestbrabant.nl
E-mailadres
werkcentrum@bergenopzoom.nl
Telefoonnummer
0164 27 77 27

Bibliotheek West-Brabant - Werk zoeken

Bij de bibliotheek helpen we u ook om uw zoektocht naar werk wat makkelijker te maken:

  • Werk ze! is voor werkzoekenden die vragen hebben over het zoeken van vacatures en solliciteren.
  • Kan jij wel wat tips gebruiken om online te solliciteren? Doe dan mee met de vierdelige cursus Presenteer jezelf!
  • De Bieb Werkt: tijdens een aantal bijeenkomsten geven we werkzoekenden praktische tips die hen kunnen helpen bij het vinden van een leuke baan

Postadres
Postbus 259
4700 AG Roosendaal
Website
www.bibliotheekwb.nl/leren/leren-solliciteren
E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl
Telefoonnummer
0165 55 20 80

Kijk eens op de website van de Nationale beroepengids. Daar vindt u een overzicht van alle opleidingen, cursussen en trainingen. De Open Universiteit heeft ook een groot aanbod. Kijk voor een vakopleiding bij u in de buurt op de website van Curio (voorheen ROC West-Brabant) of MBO Stad.

Weet u nog niet precies welke opleiding u wilt gaan doen? Doe dan een Beroepskeuzetest. Kijk ook op de website Opleiding & Beroep. Wilt u hulp bij werk, school of studie, neem dan contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom.

Opleiding en Beroep

Website
www.opleidingenberoep.nl

Bibliotheek West-Brabant

Hulp bij school, studie, werk, internet en de Nederlandse taal.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Kortemeestraat 17
4611 TK Bergen op Zoom
Postadres
Kortemeestraat
Postbus 259
4700 AG Roosendaal
Website
www.bibliotheekwb.nl
E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl
Telefoonnummer
0165 - 55 20 80

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Curio (voorheen ROC West-Brabant) - opleidingen

Bezoekadres
Trivium 74
4873 LP Etten-Leur
Website
www.curio.nl
E-mailadres
infopunt@curio.nl
Telefoonnummer
076 504 80 00 / WhatsApp 06 22 08 91 33

Nationale beroepengids - opleidingen, cursussen en trainingen

Website
www.nationaleberoepengids.nl/opleidingen-cursussen-en-trainingen

Nationale beroepengids - beroepskeuzetest

Website
www.nationaleberoepengids.nl/beroepskeuzetest

Bibliotheek West-Brabant - Computercursussen

Postadres
Postbus 259
4700 AG Roosendaal
Website
www.bibliotheekwb.nl/leren/omgaan-met-de-computer
E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl
Telefoonnummer
0165 55 20 80

Bibliotheek West-Brabant - Nederlands leren

Postadres
Kortemeestraat 17
Website
https://www.bibliotheekwb.nl/leren/Nederlands-leren.html
E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl
Telefoonnummer
+31 - 0165-552080

Rijksoverheid - Nederland leert door

Website
www.rijksoverheid.nl/nederland-leert-door

Voor het cursusaanbod Nederlands kunt u terecht bij het inloopspreekuur van het Digi-Taalhuis. Er worden verschillende scholingstrajecten voor volwassenen aangeboden op het gebied van taal (mar ook rekenen en digitale vaardigheden). De scholingstrajecten zijn regionaal georganiseerd en worden uitgevoerd door Curio.

De cursussen - gericht op meedoen in de samenleving - worden aangeboden door Bibliotheek West-Brabant in samenwerking met verschillende regionale en lokale partners. Daarnaast biedt Vrouwen Integratie Vandaag (VIV) in een laagdrempelige omgeving taalonderwijs voor vrouwen van niet-Nederlandse herkomst die de Nederlandse taal niet of beperkt spreken.

Taal voor het Leven

Website
www.taalvoorhetleven.nl
Telefoonnummer
0800 023 44 44

Taal voor het Leven - Ik wil leren!

Website
Taal voor het Leven – Ik wil leren!

Digi-Taalhuis Bergen op Zoom

Ondersteuning bij taal (oefenen met spreken, lezen en schrijven) en digitaal (computergebruik en Digi-D) en rekenen.

Inloopspreekuur Digi-Taalhuis: dinsdagavond 19.00 - 20.30 uur.

Inloopspreekuur Digi-Taalhuis: woensdagochtend 10.00 - 12.00 uur. U mag zonder afspraak binnenlopen.

Bezoekadres
Kortemeestraat 17
4611 TK Bergen op Zoom
Website
www.bibliotheekwb.nl/leren/digitaalhuis
E-mailadres
digitaalhuis@bibliotheekwb.nl
Telefoonnummer
06 18 05 22 48

Spelling.nl

Website
www.spelling.nl