Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen onder de 18 jaar. Bijvoorbeeld bij problemen in het gezin. Of als een kind spijbelt of depressief is. Hier vindt u informatie over jeugdhulp. En hulp en advies bij het regelen van jeugdhulp.

Ik wil meer weten over jeugdhulpVoor alle vragen over opvoeden en over opgroeiende kinderen kunt u terecht bij een jeugdprofessional van de gemeente Bergen op Zoom. Een jeugdprofessional denkt met u mee en ondersteunt u als dit nodig is. 


Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin (pleegzorggezin) woont. 7 dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of langere tijd. Pleegzorg wordt niet zomaar ingezet. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als het kind nog thuis woont. Werkt dat niet voldoende en is de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind in het geding. Dan kan besloten worden dat het kind ergens anders gaat wonen. Er kan ook besloten worden dat het kind tijdelijk ergens anders woont. Pleegzorg wordt om verschillende redenen ingezet. Bijvoorbeeld omdat de ouders de opvoeding niet aankunnen. Of tijdelijk niet aankunnen. Het is dan voor het kind beter als het in een ander gezin woont. Of af en toe bij een ander gezin logeert.
Kijk voor meer informatie op de website van Pleegzorg Nederland.

Pleegzorg Nederland


Ik wil pleegouder wordenDenkt u erover na om pleegouder te worden? Kijk voor meer informatie op de website van Pleegzorg Nederland of de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.

Pleegzorg Nederland

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen


Soms is het een ingrijpende en emotionele ervaring om gebruik te maken van jeugdhulp. Wanneer u uw verhaal wilt doen kunt u kosteloos een beroep doen op de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Zorgbelang Brabant. Vertrouwenspersonen beantwoorden vragen, gaan vertrouwelijke gesprekken aan en bemiddelen bij klachten. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Zorgbelang Brabant voeren de functie van Vertrouwenspersoon in samenwerking met elkaar uit.

De hulp van een vertrouwenspersoon is gratis.

Jeugdstem- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

E-mailadres
info@jeugdstem.nl

Telefoonnummer
088 555 10 00

Zorgbelang Brabant vertrouwenspersonen jeugdhulp


U kunt bij de gemeente een verzoek doen tot het aanpassen van bepaalde gegevens uit het dossier van uw kind. De gemeente is niet verplicht gegevens te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke taken in het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening). Maar, als het gaat om gegevens die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor deze taken, dan is het college verplicht de gegevens te verwijderen. Op de website https://mijn.overheid.nl/persoonlijke-gegevens-inzien/ vindt u meer informatie.

Jeugdstem- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

E-mailadres
info@jeugdstem.nl

Telefoonnummer
088 555 10 00


Ieder kind krijgt de jeugdhulp die bij hem of haar past. Dat kan zijn:

 • Jeugdhulp thuis. Als er problemen zijn in het gezin.
 • Jeugdhulp op school. Als er problemen zijn op school.
 • Jeugd-GGZ. Voor kinderen met geestelijke problemen. Zoals angst of een depressie.
 • Pleegzorg. Een kind gaat (tijdelijk) ergens anders wonen. Dat kan familie zijn of een pleeggezin.
 • Jeugdhulp met verblijf. Als kinderen beter geholpen kunnen worden op een plek waar ze ook tijdelijk wonen.

Vraag het Centrum voor Jeugd en Gezin of Team Jeugd naar meer informatie over de soorten jeugdhulp.

Of neem contact op met uw gemeente of een van de onderstaande organisaties.

Bergen op Zoom (gemeente)

Wilt u contact met het intaketeam social domein? Kijk dan op: www.bergenopzoom.nl/zorg-jeugd-werk-en-inkomen

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom

Postadres

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Telefoonnummer
14 01 64

Inwonersondersteuning

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijnbergenopzoom.nl/contact-met-wijzijn-traverse-groep/locaties-en-spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91


In het dossier jeugdhulp van uw kind vindt u:

 • gegevens van uw kind (adres, geboortedatum, verzekering)
 • informatie over de hulp die uw kind nodig heeft
 • informatie over de behandeling
 • brieven, plannen en besluiten, bijvoorbeeld van de kinderrechter

Wilt u het dossier van uw kind inzien? Vraag om inzage bij de hulpverlener van uw kind. Of de organisatie die het dossier bewaart.


Soms woont een kind (tijdelijk) in een pleeggezin of in een zorginstelling. Dan heeft u bijna altijd het recht om uw kind te zien. Uw kind heeft ook het recht om u te zien.

De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtbureau Jeugdhulp (AKJ) kan u meer vertellen over uw rechten.

De hulp van een vertrouwenspersoon is gratis.

Jeugdstem- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Vragen of klachten over jeugdhulp? Bel, mail of chat online met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Ondersteuning is gratis.

Chat open: ma t/m do 16.00 - 20.00 uur en vrijdag 15.00 - 17.00 uur (zie chatbutton op de website)

E-mailadres
info@jeugdstem.nl

Telefoonnummer
088 555 10 00


Geld voor jeugdhulp komt van de gemeente. De gemeente regelt de zorg voor uw kind en betaalt de zorgverlener. Dit heet zorg in natura.

Is zorg in natura onvoldoende? Dan krijgt u misschien een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is geld waarmee u zelf de zorg voor uw kind inkoopt.

De gemeente beslist of u zorg in natura of een pgb krijgt.

Regelhulp - pgb voor jeugdhulp


Het dossier van uw kind mag bekeken worden door:

 • de jeugdhulpverleners van uw kind
 • uw kind zelf, als het 12 jaar of ouder is
 • uzelf (als u het ouderlijk gezag heeft) of de voogd van kinderen onder de 16 jaar

Willen anderen het dossier bekijken? Dan moeten ze eerst toestemming vragen. Bij u, uw kind of de hulpverlener.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor alle regels. Of gebruik de PrivacyApp. Daarin kunt u zien wie welke informatie over uw kind mag bekijken.

Rijksoverheid - dossier jeugdhulp inzien

PrivacyApp jeugdhulp

Geeft antwoord op uw vragen over het inzien en delen van informatie uit het dossier van uw kind.


Neem hiervoor contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom.

Inwonersondersteuning

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijnbergenopzoom.nl/contact-met-wijzijn-traverse-groep/locaties-en-spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Inwonersondersteuning, leven met een beperking

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91


Het Team Jeugd van de gemeente en Inwonersondersteuning Bergen op Zoom kunnen u advies geven over jeugdhulp. Bijvoorbeeld een training of cursus voor uw kind. Is deze hulp niet voldoende? Dan kan uw kind misschien jeugdhulp krijgen via de gemeente. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin.

Of als uw kind spijbelt of depressief is. Jeugdhulp krijgt uw kind thuis, op school of bij een zorgverlener.

Op de website van Rijksoverheid leest u meer over de verschillende soorten jeugdhulp. Ben je jong en wil je hulp? Kijk op de website Jongeren Hulp Online. Dat kan ook anoniem.

Rijksoverheid - soorten jeugdhulp

Bergen op Zoom (gemeente)

Wilt u contact met het intaketeam social domein? Kijk dan op: www.bergenopzoom.nl/zorg-jeugd-werk-en-inkomen

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom

Postadres

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Telefoonnummer
14 01 64

Inwonersondersteuning

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijnbergenopzoom.nl/contact-met-wijzijn-traverse-groep/locaties-en-spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Inwonersondersteuning, opvoeden en opgroeien

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Jongeren Hulp online

Hoe groot of klein je probleem ook is, waar je ook mee zit of als je gewoon je hart wilt luchten: hier vind je 6 organisaties die je snel, anoniem en gratis helpen.