Ik kan de contributie / het sportabbonnement van mijn kind niet betalen

Het is gezond en leuk voor kinderen om te kunnen sporten en bewegen. Op dit moment heb je daar misschien geen geld voor. Stichting Leergeld Brabantse Wal kanhierbij helpen. Via de website kunt u een aanvraag doen voor een bijdrage voor de contributie van de club of het lesgeld van de zwemlessen.

Stichting Leergeld de Brabantse Wal

Stichting Leergeld De Brabantse Wal laat - als de financiële situatie van de ouders dat niet toelaat - kinderen meedoen aan sportieve of culturele activiteiten, zodat ieder kind meetelt, zich kan ontplooien en zich kan ontwikkelen.

Postadres
Pastoor Kuijpersstraat 4
Postbus 103
4625 BP Bergen op Zoom
Website
Description is missing
E-mailadres
leergeld.brabantsewal@hotmail.com
Telefoonnummer
0164 - 26 29 12