Ik kan de sportmaterialen voor mijn kind niet betalen

Heeft uw kind bepaalde spullen nodig om te kunnen sporten? Maar heeft u daar op dit moment geen geld voor? Ook dan kunt u een aanvraag doen voor een bijdrage bij Stichting Leergeld. 

Stichting Leergeld de Brabantse Wal

Stichting Leergeld De Brabantse Wal laat - als de financiële situatie van de ouders dat niet toelaat - kinderen meedoen aan sportieve of culturele activiteiten, zodat ieder kind meetelt, zich kan ontplooien en zich kan ontwikkelen.

Postadres
Pastoor Kuijpersstraat 4
Postbus 103
4625 BP Bergen op Zoom
Website
Description is missing
E-mailadres
leergeld.brabantsewal@hotmail.com
Telefoonnummer
0164 - 26 29 12