Ik wil meer weten over jeugdhulp

Voor alle vragen over opvoeden en over opgroeiende kinderen kunt u terecht bij een jeugdprofessional van de gemeente Bergen op Zoom. Dit kan via de school, de huisarts of via de gemeente zelf. Een jeugdprofessional denkt met u mee en ondersteunt u als dit nodig is. In een gesprek kijken we wat u zelf kunt doen. En of u daar ondersteuning bij nodig heeft. Soms is een advies voldoende. Soms is er meer hulp nodig.

Als er meer hulp nodig is, wordt een gezinsplan gemaakt. Als u het daar mee eens bent, wordt dat een officiële zorgaanvraag.
Samen met u kijken we of er hulp nodig is van een zorgaanbieder. Een zorgaanbieder spreekt met u af wat voor zorg u van hen gaat krijgen. Dit staat in een arrangement. Als u en de gemeente dit arrangement ondertekenen, kan de zorgaanbieder met de hulp starten.

Ieder kind krijgt de jeugdhulp die bij hem of haar past. Dat kan zijn:
- Jeugdhulp thuis. Als er problemen zijn in het gezin.
- Jeugdhulp op school. Als er problemen zijn op school.
- Jeugd-GGZ. Voor kinderen met geestelijke problemen. Zoals angst of een depressie.
- Pleegzorg. Een kind gaat (tijdelijk) ergens anders wonen. Dat kan familie zijn of een pleeggezin.
- Jeugdhulp met verblijf. Als kinderen beter geholpen kunnen worden op een plek waar ze ook tijdelijk wonen.

U kunt jeugdhulp op 3 manieren aanvragen:

1. Digitale melding sociaal domein:  U vult een aanmeldformulier in via de website van de gemeente. Dit kan met DigiD of zonder DigiD.

2. Telefonische melding sociaal domein:  U kunt bellen met de gemeente Bergen op Zoom op het nummer 14-0164. Zij verwijzen u door naar team Jeugd. Een jeugdprofessional neemt dan zelf telefonisch contact met u op.

3. Via school of huisarts:  Aan iedere school en huisarts binnen de gemeente Bergen op Zoom is een jeugdprofessional gekoppeld. U kunt contact met hen opnemen. Zij kunnen u doorverwijzen naar de jeugdprofessional. Deze zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Spoed
Heeft u met spoed hulp nodig? Bel dan naar het Meldpunt Crisiszorg. Of bel direct 112, de huisarts of de politie.

Gemeente Bergen op Zoom - Melding sociaal domein

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611AR Bergen op Zoom
Website
Digitale melding sociaal domein - zonder DigiD
Website
Digitale melding sociaal domein - met DigiD
Telefoonnummer
+31 - 140164