Ik wil meer weten over pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin (pleegzorggezin) woont. 7 dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of langere tijd. Pleegzorg wordt niet zomaar ingezet. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als het kind nog thuis woont. Werkt dat niet voldoende en is de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind in het geding. Dan kan besloten worden dat het kind ergens anders gaat wonen. Er kan ook besloten worden dat het kind tijdelijk ergens anders woont. Pleegzorg wordt om verschillende redenen ingezet. Bijvoorbeeld omdat de ouders de opvoeding niet aankunnen. Of tijdelijk niet aankunnen. Het is dan voor het kind beter als het in een ander gezin woont. Of af en toe bij een ander gezin logeert.
Kijk voor meer informatie op de website van Pleegzorg Nederland.

Pleegzorg Nederland

Website
www.pleegzorg.nl