Ik kan niet goed voor mijn kind te zorgen

Is de zorg voor uw kind te zwaar? Heeft u veel moeite met de opvoeding? Zoek dan hulp. Neem contact op met een jeugdprofessional via de school van uw kind, de huisarts of via uw gemeente. U kunt ook terecht bij WijZijn of het consultatiebureau. Zij kunnen u doorverwijzen.
Misschien kunt u hulp krijgen bij u thuis. Voor u, uw kind, of voor het hele gezin. Soms helpt het als uw kind tijdelijk ergens anders woont. Bijvoorbeeld bij een gezin dat een paar dagen in de week voor uw kind zorgt.

Loopt de situatie uit de hand? Bel bij een noodgeval altijd 112. Anders neemt u contact op met de Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Brabant via 088 066 69 99. Zij zijn dag en nacht bereikbaar.

gemeente Bergen op Zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom

Postadres
Jacob Obrechtlaan 4
Postbus 35
4611AR Bergen op Zoom

Telefoonnummer
14 0164 - 14 01 64

WijZijn - Opvoeden en opgroeien

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

E-mailadres
info@wijzijn.nl

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Spoedeisende Zorg JeugdBescherming Brabant (SEZ)

Crisissituatie in het gezin, met gevaar voor de veiligheid van kind(eren) en ouder(s).

Dag en nacht bereikbaar.

Telefoonnummer
088 066 69 99

Consultatiebureau

Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar

Locatie Het Palet

Bezoekadres
Frans Halsstraat 25
4625 BR Bergen op Zoom

E-mailadres
jgzinfolijn@twb.nl

Telefoonnummer
088 - 560 30 00