Leren volwassenen

Onderwijs voor volwassenen heet voortgezet volwassenenonderwijs (vavo). Via vavo kunt u een diploma of deelcertificaat halen op vmbo-tl, havo- of vwo-niveau. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

Rijksoverheid - volwassenonderwijs


Ik heb moeite met lezen en schrijvenVoor het cursusaanbod Nederlands kunt u terecht bij het inloopspreekuur van het Digi-Taalhuis. Er worden verschillende scholingstrajecten voor volwassenen aangeboden op het gebied van taal (mar ook rekenen en digitale vaardigheden). De scholingstrajecten zijn regionaal georganiseerd en worden uitgevoerd door Curio. De cursussen - gericht op meedoen in de samenleving - worden aangeboden door Bibliotheek West-Brabant in samenwerking met verschillende regionale en lokale partners. Daarnaast biedt Vrouwen Integratie Vandaag (VIV) in een laagdrempelige omgeving taalonderwijs voor vrouwen van niet-Nederlandse herkomst die de Nederlandse taal niet of beperkt spreken.

Digi-Taalhuis Bergen op Zoom

Ondersteuning bij taal (oefenen met spreken, lezen en schrijven) en digitaal (computergebruik en Digi-D) en rekenen.

Inloopspreekuur Digi-Taalhuis: dinsdagavond 19.00 - 20.30 uur.

Inloopspreekuur Digi-Taalhuis: woensdagochtend 10.00 - 12.00 uur. U mag zonder afspraak binnenlopen.

Bezoekadres
Kortemeestraat 17
4611 TK Bergen op Zoom

Telefoonnummer
06 18 05 22 48


Kijk eens op de website van de Nationale beroepengids. Daar vindt u een overzicht van alle opleidingen, cursussen en trainingen. De Open Universiteit heeft ook een groot aanbod. Kijk voor een vakopleiding bij u in de buurt op de website van Curio (voorheen ROC West-Brabant) of MBO Stad.
Weet u nog niet precies welke opleiding u wilt gaan doen? Doe dan een Beroepskeuzetest. Kijk ook op de website Opleiding & Beroep.

Wilt u hulp bij werk, school of studie, neem dan contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom.

Opleiding en Beroep

Bibliotheek West-Brabant

Hulp bij school, studie, werk, internet en de Nederlandse taal.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Bezoekadres
Kortemeestraat 17
4611 TK Bergen op Zoom

Postadres
Kortemeestraat
Postbus 259
4700 AG Roosendaal

E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl

Telefoonnummer
0165 - 55 20 80

Inwonersondersteuning

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijnbergenopzoom.nl/contact-met-wijzijn-traverse-groep/locaties-en-spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Curio (voorheen ROC West-Brabant) - opleidingen

Bezoekadres
Trivium 74
4873 LP Etten-Leur

E-mailadres
infopunt@curio.nl

Nationale beroepengids - opleidingen, cursussen en trainingen

Nationale beroepengids - beroepskeuzetest

Bibliotheek West-Brabant - Computercursussen

Postadres

Postbus 259
4700 AG Roosendaal

E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl

Telefoonnummer
0165 55 20 80

Bibliotheek West-Brabant - Cursussen

Postadres

Postbus 259
4700 AG Roosendaal

E-mailadres
info@bibliotheekwb.nl

Telefoonnummer
0165 55 20 80

Rijksoverheid - Nederland leert door


Kijk op westbrabant.leerwerkloket.nl. Doe een beroepskeuzetest op werk.nl. Kijk ook op opleidingenberoep.nl en leeroverzicht.nl. Ben je < 23 jaar dan kan OnMyWay je helpen een studie te kiezen, terug naar school te gaan of te kiezen voor werken en leren. Neem contact op voor meer informatie.

Werk.nl

Opleiding en Beroep

Werk.nl - test uzelf

Leeroverzicht.nl

Informatie over opleidingen en geld voor opleidingen.

OnMyWay


Voor het cursusaanbod Nederlands kunt u terecht bij het inloopspreekuur van het Digi-Taalhuis.Er worden verschillende scholingstrajecten voor volwassenen aangeboden op het gebied van taal (mar ook rekenen en digitale vaardigheden). De scholingstrajecten zijn regionaal georganiseerd en worden uitgevoerd door Curio. De cursussen - gericht op meedoen in de samenleving - worden aangeboden door Bibliotheek West-Brabant in samenwerking met verschillende regionale en lokale partners. Daarnaast biedt Vrouwen Integratie Vandaag (VIV) in een laagdrempelige omgeving taalonderwijs voor vrouwen van niet-Nederlandse herkomst die de Nederlandse taal niet of beperkt spreken.

Digi-Taalhuis Bergen op Zoom

Ondersteuning bij taal (oefenen met spreken, lezen en schrijven) en digitaal (computergebruik en Digi-D) en rekenen.

Inloopspreekuur Digi-Taalhuis: dinsdagavond 19.00 - 20.30 uur.

Inloopspreekuur Digi-Taalhuis: woensdagochtend 10.00 - 12.00 uur. U mag zonder afspraak binnenlopen.

Bezoekadres
Kortemeestraat 17
4611 TK Bergen op Zoom

Telefoonnummer
06 18 05 22 48