Geld voor activiteiten

Het is mogelijk om extra geld te krijgen voor uw kind. Bijvoorbeeld om uw kind te laten sporten. Maar ook voor een fiets of computer.
Stichting Leergeld betaalt mee aan onderwijs, sport en cultuur. Kijk op de website voor de voorwaarden.

Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt soms de contributie of het lesgeld voor sport, muziekles of een andere hobby. Het wijkteam of uw schuldhulpverlener kan dit voor u aanvragen. Kijk voor de mogelijkheden op de website van ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl).

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Stichting Leergeld de Brabantse Wal

Stichting Leergeld De Brabantse Wal laat - als de financiële situatie van de ouders dat niet toelaat - kinderen meedoen aan sportieve of culturele activiteiten, zodat ieder kind meetelt, zich kan ontplooien en zich kan ontwikkelen.

Postadres

Postbus 103
4600 AC Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 26 29 12

ISD Brabantse Wal bijstand

Telefoonnummer
14 01 64

ISD Brabantse Wal armoedebeleid

Telefoonnummer
14 01 64


Ook met een laag inkomen kunt u lid worden van de bibliotheek of meedoen aan culturele activiteiten. Misschien is dit voor u gratis. Of u krijgt korting. Vraag de gemeente wat mogelijk is.
U kunt ook individuele inkomenstoeslag aanvragen. Dit is geld van de gemeente voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft.

U kunt de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. Of u recht heeft op individuele inkomenstoeslag, hangt bijvoorbeeld af van:de hoogte van uw inkomen uw leeftijduw kans op het krijgen van een baan of hogere inkomsten.

Kijk op de website van ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl) voor de mogelijkheden.

ISD Brabantse Wal bijzondere bijstand

Telefoonnummer
14 01 64

ISD Brabantse Wal armoedebeleid

Telefoonnummer
14 01 64


Het is gezond en leuk voor kinderen om te kunnen sporten en bewegen. Op dit moment heb je daar misschien geen geld voor. Stichting Leergeld Brabantse Wal kanhierbij helpen. Via de website kunt u een aanvraag doen voor een bijdrage voor de contributie van de club of het lesgeld van de zwemlessen. 

Stichting Leergeld de Brabantse Wal

Stichting Leergeld De Brabantse Wal laat - als de financiële situatie van de ouders dat niet toelaat - kinderen meedoen aan sportieve of culturele activiteiten, zodat ieder kind meetelt, zich kan ontplooien en zich kan ontwikkelen.

Postadres

Postbus 103
4600 AC Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 26 29 12


Heeft uw kind bepaalde spullen nodig om te kunnen sporten? Maar heeft u daar op dit moment geen geld voor? Ook dan kunt u een aanvraag doen voor een bijdrage bij Stichting Leergeld. 

Stichting Leergeld de Brabantse Wal

Stichting Leergeld De Brabantse Wal laat - als de financiële situatie van de ouders dat niet toelaat - kinderen meedoen aan sportieve of culturele activiteiten, zodat ieder kind meetelt, zich kan ontplooien en zich kan ontwikkelen.

Postadres

Postbus 103
4600 AC Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 26 29 12


Het kunnen zwemmen is voor alle kinderen belangrijk. Vindt uw kind het leuk om te leren zwemmen en vind u dit ook belangrijk? Dan kunt u via Stichting Leergeld Brabantse Wal een bijdrage aanvragen voor zwemlessen.

Stichting Leergeld de Brabantse Wal

Stichting Leergeld De Brabantse Wal laat - als de financiële situatie van de ouders dat niet toelaat - kinderen meedoen aan sportieve of culturele activiteiten, zodat ieder kind meetelt, zich kan ontplooien en zich kan ontwikkelen.

Postadres

Postbus 103
4600 AC Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 26 29 12