Moet ik betalen voor voorschoolse educatie?

Voor peuters die geen verwijzing van het consultatiebureau hebben, betalen ouders een bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. De aanbieder van uw peuteropvang brengt de eigen bijdrage bij u in rekening. Als het inkomen van beide ouders beneden € 22.347,- (2024) ligt, komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de eigen bijdrage. Of u kinderopvangtoeslag ontvangt of niet, maakt hierbij niet uit. Ouders van peuters die wél een verwijzing van het consultatie hebben, betalen een eigen bijdrage voor de eerste 6 uur voorschoolse educatie per week.

De overige uren worden volledig gesubsidieerd door de gemeente Bergen op Zoom, via de aanbieders van uw peuteropvang. Peuters met een verwijzing, moeten tussen de 2,5 jaar en 4 jaar oud zijn en 960 uur voorschoolse educatie aangeboden krijgen. Dat is gemiddeld 16 uur per week. Aanbieders van peuteropvang kunnen ervoor kiezen de jongere peuters minder uren per week aan te bieden en de oudere peuters meer uren.

Lowys Porquin

Onderwijs en kinderopvang

Mamaloe Kinderopvang

Kindercentrum De Kleine Markies

KDV New Kids

Zo Kinderopvang