Hoe kan ik me aanmelden bij een (sport) vereniging

De gemeente kan u helpen op verschillende manieren. Of u ondersteuning krijgt hangt af van uw persoonlijke situatie. Ook welke ondersteuning u krijgt hangt daar van af.
Het contact met de gemeente gaat zo:

1. U meldt zich bij de gemeente voor een intakegesprek.
2. De medewerker kijkt of er een algemene voorziening is waar u gebruik van kunt maken.
3. Is dit niet het geval? Dan krijgt u een tweede gesprek met een medewerker Wmo. Dit heet een keukentafelgesprek.Samen met de gemeente bespreekt u:
- uw situatie
- wat u zelf kunt doen
- wat familie, vrienden en buren kunnen doen
- welke zorg en ondersteuning u wilt
4. De gemeente besluit of u ondersteuning van de gemeente nodig heeft of andere ondersteuning.
5. De gemeente besluit welke ondersteuning u krijgt.

Er zijn verschillende soorten ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, aanpassingen aan uw huis of een scootmobiel.
Vindt u het moeilijk om een keukentafelgesprek te voeren? Vraag hulp aan een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner helpt u het gesprek voor te bereiden en kan met u mee naar het keukentafelgesprek. Hulp van een cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk.

Een cliëntondersteuner vindt u bij Inwonersondersteuning Bergen op Zoom, Zorgbelang Brabant of MEE West-Brabant. Of vraag ernaar bij een ouderenbond.