Ik wil meer weten over mantelzorgwoningen

Een mantelzorgwoning is extra woonruimte bij een gewoon huis. Die extra woonruimte is voor degene die zorg nodig heeft. De mantelzorger woont in het gewone huis. Het kan ook andersom. Dan woont de mantelzorger in de extra woonruimte.

Wilt u een mantelzorgwoning bij uw huis? U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning laten plaatsen. U kunt ook een stuk aan de huidige woning bouwen. Of u verbouwt uw garage. U heeft hier geen vergunning voor nodig. Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle bouwregels. Of vraag ernaar bij uw gemeente of neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg.

Op de website van MantelzorgNL leest u alles over mantelzorgwoningen. 

MantelzorgNL - mantelzorgwoning

Bergen op Zoom (gemeente)

Wilt u contact met het intaketeam social domein? Kijk dan op: www.bergenopzoom.nl/zorg-jeugd-werk-en-inkomen

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom

Postadres

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Telefoonnummer
14 01 64

Rijksoverheid bouwregels mantelzorgwoning