Begeleiding bij wonen

Om zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen met een ziekte of lichamelijke beperking zijn soms aanpassingen in uw huis nodig. Bijvoorbeeld als u door ouderdom moeite heeft met lopen en bewegen. Ook kan het zijn dat u hulp nodig heeft bij het huishouden of andere zaken die te maken hebben met wonen. Vraag familie of vrienden wat zij kunnen doen om u te helpen.

Zijn de problemen daar te groot voor of heeft u niemand? Neem dan contact op met Inwonersonersteuning Bergen op Zoom. Zij kunnen met u bekijken welke vorm van ondersteuning het best passend is voor u. U kunt ook een digitale melding (sociaal domein) doen bij de gemeente Bergen op Zoom.

Bent u visueel beperkt? Kijk dan op de website van Stichting Welzijn Visueel gehandicapten.

Moet u snel verhuizen naar een andere woning omdat uw gezondheid plotseling slechter is geworden? Misschien kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang als er een geschikte woning vrijkomt. Meer informatie vindt u op de website van Stadlander.

Heeft u een ernstige ziekte of beperking waardoor u langdurig (veel) zorg nodig heeft, dan kunt u een aanvraag doen voor een WLZ-indicatie bij het CIZ. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met Inwonersondersteuning BoZ.

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Website
www.ciz.nl
Telefoonnummer
088 789 10 00

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) - Indicatie aanvragen

Website
www.ciz.nl/aanvragen

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Gemeente Bergen op Zoom - Melding sociaal domein

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611AR Bergen op Zoom
Website
Digitale melding sociaal domein - zonder DigiD
Website
Digitale melding sociaal domein - met DigiD
Telefoonnummer
+31 - 140164

WijZijn - Welzijn en gezondheid

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
Description is missing
E-mailadres
info@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Vraag of u bij familie of vrienden kunt wonen. Zijn de problemen daar te groot voor of heeft u niemand? Misschien komt u in aanmerking voor begeleid of beschermd wonen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Inwonersonersteuning Bergen op Zoom. Zij kunnen met u bekijken welke vorm van ondersteuning het best passend is. U kunt ook een digitale melding (sociaal domein) doen bij de gemeente Bergen op Zoom.

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Gemeente Bergen op Zoom - Melding sociaal domein

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611AR Bergen op Zoom
Website
Digitale melding sociaal domein - zonder DigiD
Website
Digitale melding sociaal domein - met DigiD
Telefoonnummer
+31 - 140164

Kunt u wel thuis wonen, maar heeft u (voor langere tijd) verzorging of verpleging thuis nodig? Bijvoorbeeld voor het helpen met wassen en aankleden of voor het verzorgen van wonden of het toedienen van medicijnen? Dan kunt u in aanmerking komen voor wijkverpleging.

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van Regelhulp of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Regelhulp - verzorging, verpleging & behandeling

Website
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/verzorging-verpleging-behandeling