Begeleiding bij wonen

Om zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen met een ziekte of lichamelijke beperking zijn soms aanpassingen in uw huis nodig. Bijvoorbeeld als u door ouderdom moeite heeft met lopen en bewegen. Ook kan het zijn dat u hulp nodig heeft bij het huishouden of andere zaken die te maken hebben met wonen. Vraag familie of vrienden wat zij kunnen doen om u te helpen. Zijn de problemen daar te groot voor of heeft u niemand? Neem dan contact op met Inwonersonersteuning Bergen op Zoom. Zij kunnen met u bekijken welke vorm van ondersteuning het best passend is voor u.

Bent u visueel beperkt? Kijk dan op de website van Stichting Welzijn Visueel gehandicapten.

Moet u snel verhuizen naar een andere woning omdat uw gezondheid plotseling slechter is geworden? Misschien kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang als er een geschikte woning vrijkomt. Meer informatie vindt u op de website van Stadlander.

Heeft u een ernstige ziekte of beperking waardoor u langdurig (veel) zorg nodig heeft, dan kunt u een aanvraag doen voor een WLZ-indicatie bij het CIZ. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met Inwonersondersteuning BoZ.

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Website
www.ciz.nl

Telefoonnummer
088 789 10 00

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) - Indicatie aanvragen

Inwonersondersteuning

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijnbergenopzoom.nl/contact-met-wijzijn-traverse-groep/locaties-en-spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Inwonersondersteuning, leven met een beperking

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91


Vraag of u bij familie of vrienden kunt wonen. Zijn de problemen daar te groot voor of heeft u niemand? Misschien komt u in aanmerking voor begeleid of beschermd wonen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Inwonersonersteuning Bergen op Zoom. Zij kunnen met u bekijken welke vorm van ondersteuning het best passend is.

Inwonersondersteuning

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijnbergenopzoom.nl/contact-met-wijzijn-traverse-groep/locaties-en-spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Inwonersondersteuning, leven met een beperking

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91


Kunt u wel thuis wonen, maar heeft u (voor langere tijd) verzorging of verpleging thuis nodig? Bijvoorbeeld voor het helpen met wassen en aankleden of voor het verzorgen van wonden of het toedienen van medicijnen? Dan kunt u in aanmerking komen voor wijkverpleging.

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van Regelhulp of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Regelhulp - verzorging, verpleging & behandeling