Klacht of bezwaar?

Heeft u een klacht of bezwaar?

Misschien bent u niet tevreden over hoe u wordt geholpen. Of een product doet het niet goed. Dan kunt u een klacht indienen. Ga eerst in gesprek met de organisatie waar u een klacht over heeft. Zoek samen naar een oplossing. Komt er geen oplossing, dien dan een klacht in. Kijk op de website van de organisatie hoe dat moet. Of vraag het aan een medewerker.

Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp. Cliëntondersteuning is gratis en hij/zij bekijkt altijd wat het beste is voor u. Een cliëntondersteuner vindt u bij Inwonersondersteuning Bergen op Zoom, OOBOZ, of bij Zorgbelang Brabant. Of vraag rechtshulp aan het Juridisch Loket. Kijk op de website voor voorbeeldbrieven of neem contact op. Kijk voor meer informatie ook eens op de website van de Nationale Ombudsman.

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555

Juridisch Loket

Gratis persoonlijk advies voor iedereen met een laag inkomen.

Website
www.juridischloket.nl
Telefoonnummer
0800 80 20 (gratis)

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

U maakt bezwaar als u het niet eens bent met een besluit van bijvoorbeeld:

- gemeente;
- Rijksoverheid;
- UWV;
- sociale Verzekeringsbank;
- schuldhulpverlener.

Een besluit kan gaan over zorg die u heeft aangevraagd of over geld. Een besluit ontvangt u altijd in een brief. In die brief staat ook hoe u bezwaar maakt. Of kijk op de website van de organisatie. Zorg ervoor dat u op tijd bezwaar maakt. In de brief met het besluit staat hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken. Komt u er zelf niet uit? Vraag een cliëntondersteuner om hulp.

Cliëntondersteuning is gratis en hij/zij bekijkt altijd wat het beste is voor u. Een cliëntondersteuner vindt u bij Inwonersondersteuning Bergen op Zoom, OOBOZ, of bij Zorgbelang Brabant. Of vraag rechtshulp aan het Juridisch Loket. Kijk op de website voor voorbeeldbrieven of neem contact op. Kijk voor meer informatie ook eens op de website van de Nationale Ombudsman.

Nationale Ombudsman

Website
www.nationaleombudsman.nl
Telefoonnummer
0800 33 55 555

Juridisch Loket

Gratis persoonlijk advies voor iedereen met een laag inkomen.

Website
www.juridischloket.nl
Telefoonnummer
0800 80 20 (gratis)

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91