Ik wil meer weten over hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire

U heeft zich wellicht aangemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van de Belastingdienst omdat u (mogelijk) gedupeerd bent door de wijze waarop de terugvordering van de kinderopvangtoeslag heeft plaatsgevonden. En wellicht ervaart u hierdoor ook andere gevolgen.

 

In dat geval kunt u zich melden bij de gemeente Bergen op Zoom voor brede ondersteuning op vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk. De gemeente heeft hiervoor een speciale procesregissuer aangesteld.

 

Het doel van deze brede ondersteuning is hulp bieden bij het faciliteren van een nieuwe start. Voor elke (mogelijk) gedupeerde ouder kan de invulling daarvan anders zijn en vormt een met de ouder overeengekomen plan van aanpak de basis. Brede ondersteuning is vrijblijvend en kan op ieder moment worden aangevraagd of stopgezet door de ouder.

 

Ouders die in het buitenland wonen en zich hebben gemeld, hebben ook recht op brede ondersteuning indien ze gedupeerd zijn. Deze ondersteuning wordt geboden door het Ondersteuningsteam Buitenland (OTB).

 

Kindregeling formeel van kracht

Met de inwerkingtreding van de Wet herstel toeslagen is ook de kindregeling geformaliseerd en de uitvoering daarvan gestart. Dit houdt in dat kinderen van gedupeerde ouders de komende maanden een financiële tegemoetkoming gaan krijgen van de Belastingdienst (ambtshalve en naar leeftijd). Kinderen hoeven zich niet bij de Belastingdienst aan te melden om de tegemoetkoming te krijgen. De meeste kinderen zijn al bekend bij de Belastingdienst en krijgen hier vanzelf bericht over. Kinderen van gedupeerde ouders hebben ook recht op brede ondersteuning door de gemeente. Omdat de kindregeling ambtshalve wordt uitgekeerd, ontvangen gemeenten geen gegevens van kinderen. Als kinderen of jongeren die onder de kindregeling vallen brede ondersteuning van de gemeente willen, dan moeten ze zichzelf melden. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen ook zelfstandig brede ondersteuning bij de gemeente aanvragen. Dat hoeft niet per se via het plan van aanpak van de ouder te lopen, maar kan ook via een eigen plan van aanpak. Kinderen en jongeren komen niet in aanmerking voor een schuldenaanpak. De gemeente biedt ondersteuning op grond van reguliere wet- en regelgeving. Zo vindt na een hulpvraag voor schuldhulpverlening binnen 4 weken een gesprek plaats op grond van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Het uitgangspunt bij de brede ondersteuning is het geven van een steun in de rug en, waar dat nodig is, het leven weer op de rit krijgen. Ook het gezin van een kind of jongvolwassene dat onder de regeling valt, komt in aanmerking voor brede ondersteuning.

Ondersteuningsteam Buitenland

E-mailadres
info@hetotb.nl
Telefoonnummer
020 - 8013430

Gemeente Bergen op Zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Postadres
Jacob Obrechtlaan 4
Postbus 35
4611AR Bergen op Zoom
Website
www.bergenopzoom.nl/contact
Telefoonnummer
14 0164 - 14 01 64