Ik wil meer weten over trainingen voor kinderen/jongeren

Er zijn verschillende trainingen beschikbaar voor kinderen en jongeren de gemeente Bergen op Zoom. Bijvoorbeeld voor kinderen van verslaafde ouders en/of ouders met psychische problemen. Of voor kinderen die meer weerbaar willen worden of faalangst hebben. Deze trainingen worden door verschillende partijen aangeboden:

GGZ-WNB: 

- KOPP/ KOV (i.s.m. Novadic Kentron): voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar, die opgroei(d)en in een gezin waarvan één of beide ouder(s) een psychisch probleem en/of verslaving heeft. Meer info in deze video.
- Brussengroep: voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar met een broer of zus die veel aandacht vragen vanwege bijv. ADHD, autisme of doordat zij een beperking hebben. Meer info in deze video.

Mantelzorg Bergen op Zoom:

- Meer weerbaarheidstraining jonge mantelzorgers: voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar, die zorgen hebben voor of over een ziek, beperkt of verslaafd familielid of naaste.

Jeugdprofessionals (Gemeente Bergen op Zoom):

- Piep zei de Muis: voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar, die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bijvoorbeeld wanneer ouders gaan scheiden, er ziekte in de familie is of als er veel ruzie is waardoor er spanningen ontstaan. Meer info in deze video.
- Switch: voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar, waarvan de ouders gescheiden zijn of gaan scheiden.
- Weerbaarheidstraining: voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 16 jaar die willen leren om voor zichzelf op te komen, meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen en uitdagingen beter aan willen kunnen. Meer info in deze video.
- BOKS: voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar, die door sportief bezig te zijn willen werken aan sociale en emotionele weerbaarheid. Meer info in deze video.
- Faalangsttraining: voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar, die last hebben van faalangst, waardoor ze blokkeren op school of andere situaties.

WijZijn:

- JoinUs: voor jongeren tussen 12 tot 25 jaar die het moeilijk vinden om vrienden te maken en/of hun sociale vaardigheden willen verbeteren.

GGZ-WNB - Training KOPP-KOV

Voor wie?

De KOPP/KOV groep is bestemd voor kinderen en jongeren, die opgroei(d)en in een gezin waarvan één of beide ouder(s) een psychisch probleem en/of verslaving heeft. Het kan zijn dat de zieke ouder niet meer thuis woont door een scheiding, dat het kind/jongere (tijdelijk) uit huis geplaatst is of op zichzelf woont. De kinderen/jongeren hebben dan soms helemaal geen of weinig contact meer met de zieke ouder. Hoewel zij dan niet meer dagelijks geconfronteerd worden met psychische of verslavingsproblematiek van de vader of moeder, kan deelname aan de KOPP/KOV groep zeer ondersteunend werken.

Wat doen we?

Er wordt uitleg geven over wat er met ouders aan de hand is en ervaringen gedeeld met elkaar aan de hand van verschillende thema’s. Maar ook doen we leuke spelletjes en activiteiten waar aandacht is voor (h)erkenning bij de kinderen.

Doelen:

- De KOPP/KOV groep is een lotgenotengroep waarbij kinderen elkaar steunen, tips geven en plezier hebben met elkaar;

- Versterken van sociale netwerk en relaties;

- Het (h)erkennen van eigen gedachten, gevoelens en gedrag;

- Steun en aandacht.

Praktische informatie:

Doelgroep 8 tot 12 jaar:
- Wanneer: groep 1 = 1x per maand op donderdag van 16:00 tot 17:30u & groep 2 = 1x per week op maandag van 16:00 tot 17:30u (training van in totaal 8 bijeenkomsten)

- Waar: Basisschool Oost in Bergen op Zoom (Kardinaal de Jonglaan 10).

Doelgroep 12-15 jaar - 16.00 tot 17.30u:
- Wanneer: 1x per maand op dinsdag van 16.00 tot 17.30u;
- Waar: bedrijfscentrum Het Plein in Bergen op Zoom (Louis Porquinlaan 1).

Doelgroep 15-18 jaar
- Wanneer: 1x per maand op dinsdag van 19:00 tot 20:30u;
- Waar: bedrijfscentrum Het Plein in Bergen op Zoom (Louis Porquinlaan 1).

Volwassenengroep - 18.30 tot 20.00u:
- 1x keer per maand op woensdagavond
- Locatie: het gemeentehuis in Oudenbosch (Parklaan 15).

Kosten: gratis.

Bezoekadres
Zie betreffende groep
Website
https://www.ggzwnb.nl/preventie/
E-mailadres
jeugdpreventie@ggzwnb.nl
Telefoonnummer
+31 - 0651207227
Telefoonnummer
+31 - 0623025648

GGZ-WNB - Training Brussengroep

Voor wie?

De Brussengroep is voor kinderen met een broer of zus die veel aandacht vragen vanwege bijv. ADHD, autisme of doordat zij een beperking hebben. Hier kunnen zij met kinderen die in eenzelfde situatie zitten praten over hun gevoelens en thuissituatie.  Ook wordt er informatie gegeven over de problematiek van de broer of zus, kinderen geven elkaar tips en begrijpen elkaars gevoelens.

Wat doen we?

Er worden filmpjes gekeken, spelletjes en activiteiten gedaan waar (h)erkenning is voor de kinderen door middel het werken met thema’s.

Doelen:

- De Brussengroep is een lotgenotengroep waarbij kinderen elkaar steunen, tips geven en plezier hebben met elkaar;

- Praten over emoties die thuis en bij zichzelf lastig zijn;

- Aandacht en begeleiding.

Praktische informatie:

- Doelgroep: kinderen van 8 tot 12 en jongeren van 12 tot 18.

- Wanneer: 1x per maand op woensdagmiddag. Tijden:

groep van 8 tot 12 jaar: 13.30 tot 15.00 uur.

groep van 12 tot 18 jaar: 15:30 tot 17:00 uur.

- Waar: Basisschool Het Palet in Bergen op Zoom.

- Kosten: gratis.

Bezoekadres
Frans Halsstraat 25
4625BR Bergen op Zoom
Website
https://www.ggzwnb.nl/preventie/
E-mailadres
jeugdpreventie@ggzwnb.nl
Telefoonnummer
+31 - 0651207227

Jeugdprofessionals - Training Piep zei de muis

Voor wie?

Piep zei de muis is een club voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken bijvoorbeeld wanneer ouders gaan scheiden, er ziekte in de familie is of als er veel ruzie is waardoor er spanningen ontstaan. Kinderen kunnen hierdoor stil, verdrietig of boos worden en er misschien moeilijk over praten.

Wat doen we?

Met de handpop Piep en diverse werkvormen worden emoties en moeilijke situaties bespreekbaar gemaakt. Er wordt veel gespeeld, geknutseld en gelachen.

Doelen:

- Kinderen leren emoties te benoemen en te herkennen.

- Kinderen leren dat de schuld niet bij gen ligt.

- Kinderen vinden herkenning bij elkaar

- Ouderbijeenkomsten bieden tips en handvaten aan ouders.

Praktische informatie:

- Doelgroep: kinderen van 4 tot 8 jaar.

- Wanneer: 14 bijeenkomsten, waarvan 4 ouderbijeenkomsten op donderdagmiddag.

- Waar: Basisschool Het Palet in Bergen op Zoom.

- Kosten: gratis.

Bezoekadres
Frans Halsstraat 25
4625BR Bergen op Zoom
Website
Nu aanmelden training

Jeugdprofessionals - Training Weerbaarheid (7-12 jaar)

Voor wie?

De weerbaarheidstraining is voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar, die willen leren om voor zichzelf op te komen, die meer zelfvertrouwen willen ontwikkelen en willen leren om uitdagingen aan te kunnen.

De trainingen zijn opgedeeld in leeftijdgroepen. Er zijn trainingen voor jeugdigen van 7 t/m 9 jaar en trainingen voor jeugdigen van 10 t/m 12 jaar.

Wat doen we?

In groepsverband worden er opdrachten uitgevoerd die gekoppeld zijn aan thema’s zoals, omgaan met emoties, pesten en voor jezelf opkomen. Samen met ouders wordt er aan huiswerkopdrachten gewerkt.

Doelen:

- Vergroten zelfvertrouwen;

- Voor jezelf op kunnen komen;

- Niet helpende gedachten naar positieve gedachten omdraaien;

- Ontspannen in je lijf.

Praktische informatie:

- Doelgroep: kinderen van 7 tot 12 jaar;

-  Wanneeer: 8 bijeenkomsten op maandag- of dinsdagmiddag tussen 15.00 en 17.30 uur;

- Waar: Basisschool Het Palet in Bergen op Zoom.

- Kosten: gratis.

Bezoekadres
Frans Halsstraat 25
4625BR Bergen op Zoom
Website
Nu aanmelden training

Jeugdprofessionals - Training Boks

Voor wie?

Jeugdigen tussen de 8 en 12 jaar die door sportief bezig te zijn werken aan sociale en emotionele weerbaarheid.

Wat doen we?

Boksend Opvoeden is niet het ECHTE boksen maar is een weerbaarheidsprogramma. Het programma biedt verschillende boksspellen en bokslessen aan die worden ingezet om de hulpvraag te beantwoorden. Denk daarbij aan vragen gericht op weerbaarheid, zelfvertrouwen, sociale interacties en emotieregulatie.

Doelen

De kinderen zijn tijdens deze training ontspannen en met plezier bezig. Plezier vormt de basis van de sportieve en sociale ontwikkeling. Wat we in de zaal ervaren en leren over onszelf, passen we thuis of op school toe. Ervarend leren en lichaamsgericht werken is waar Boksend Opvoeden voor staat.

Praktische informatie

- Doelgroep: kinderen tussen 8 en 12 jaar.

- Wanneer: 7 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur op donderdagmiddag (startdatum volgt later). Na 7 bijeenkomsten wordt een afsluitend gesprek gepland.

- Waar: nog niet bekend;

- Kosten: gratis.

Website
Nu aanmelden training

Jeugdprofessionals - Training Switch

Voor wie?

De training switch is voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar (12 jaar mits ze nog op de basisschool zitten), waarvan de ouders gescheiden zijn of gaan scheiden.

Wat doen we?

Bij deze training worden de kinderen in groepsverband begeleid met de verwerking van de scheiding en alle emoties die daar bij horen. Daarnaast leren de kinderen hoe om te gaan met de gevolgen van de scheiding en de nieuwe situatie. Bijvoorbeeld wat je kunt doen als je verdrietig bent of je vader of moeder mist. De training wisselt af van creatieve opdrachten naar actief bezig zijn en een ontspannen afsluiting van de trainingsbijeenkomst.

Doelen:

- Gevoelens omtrent de scheiding verwerken;

- De kinderen leren omgaan met en te praten over hun gevoelens;

- De kinderen leren omgaan met verlies;

- De veerkracht wordt hersteld, waardoor hun weerbaarheid m.b.t. de scheiding toeneemt.

Praktische informatie:

- Doelgroep: kinderen van 7 tot en met 11 jaar (én 12-jarigen die nog op de basisschool zitten);

- Wanneer: Er zijn 6 bijeenkomsten op woensdagmiddag na schooltijd + 2 individuele gesprekken met de kinderen.

- Waar: volgt later.

- Kosten: gratis.

- Extra info: maximaal 6 kinderen in een groep. Er is een intakegesprek met ouders en kind(eren);

Website
Nu aanmelden training

Jeugdprofessionals - Training Faalangst

Voor wie?

Jeugdigen tussen de 8 en 12 jaar die last hebben van faalangst, waardoor ze blokkeren op school of andere situaties.

Wat doen we?

De faalangsttraining richt zich op het (h)erkennen van de gedachten en de gevoelens die leiden tot belemmeren of blokkeren in gedrag. We gaan aan de slag met het oefenen van helpende gedachten en het werken aan zelfvertrouwen, zodat de kinderen weten wat te doen in spannende situaties.

Doelen

De kinderen zijn tijdens deze training op een ontspannen manier bezig met het ontwikkelen van hun eigen chillplan. Ze werken hiernaar toe, door in de verschillende bijeenkomsten aan de slag te gaan met het ombuigen van negatieve gedachten naar positieve gedachten. Ze leren wat te doen als ze moeilijke situaties tegenkomen en leren denken in mogelijkheden en oplossingen.

Praktische informatie

- Doelgroep: kinderen tussen 8 en 12 jaar.

- Wanneer: 5 wekelijkse bijeenkomsten op donderdag van 16:00 tot 17:00u (startdatum volgt). Daarna gaan de kinderen zelf oefenen met de stof die ze hebben geleerd en het chillplan, enige weken nadien volgt een terugkombijeenkomst (totaal 6 bijeenkomsten).

- Waar: basisschool Het Palet in Bergen op Zoom.

- Kosten: gratis.

Bezoekadres
Frans Halsstraat 25
4625BR Bergen op Zoom
Website
Nu aanmelden training

Mantelzorg BoZ (WijZijn) - Training weerbaarheid jonge mantelzorgers

Voor wie?

De training is voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar, die zorgen hebben voor en/of over een ziek, beperkt of verslaafd familielid of naaste. Je bent dan een jonge mantelzorger. Dit vraagt veel waardoor je regelmatig aan je eigen gevoelens, waarden en normen voorbij kunt gaan. In deze training leer je samen met leeftijdgenoten, die in eenzelfde situatie zitten, hoe je in jouw thuissituatie ook goed voor jezelf zorgt. Tijdens de training ga je samen met jongeren, in eenzelfde situatie als jij, aan de slag. Je hoort verhalen van anderen en leert hoe je je beter kan voelen, over jezelf en over anderen.

Wat doen we?

Aan de hand van verschillende rollen (waarnemer, ontdekker en adviseur) worden jongeren zich bewust van eigen waarden, normen en gevoelens. Dit aan de hand van spellen, video’s en (groeps)opdrachten.

Doelen:

- Bevorderen van acceptatie, positieve groei en zelfkennis;

- Praten over emoties die thuis en bij zichzelf lastig zijn;

- Aandacht en begeleiding.

Praktische informatie:

- Doelgroep: jongeren van 15 tot 18 jaar.

- Wanneer: 8 bijeenkomsten op een doordeweekse avond, afhankelijk van beschikbaarheid van deelnemende jongeren.

- Waar: nader te bepalen in Bergen op Zoom;

- Kosten: gratis.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.mantelzorgbergenopzoom.nl/
E-mailadres
info@mantelzorgbergenopzoom.nl
Telefoonnummer
+31 - 0164 - 29 94 91
Telefoonnummer
+31 - 0639267947

Jeugdprofessionals - Training Weerbaarheid (12-16 jaar)

Voor wie?

Jeugdigen tussen de 12-15 jaar die zich niet altijd weerbaar voelen. Die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te durven komen in lastige situaties.

Wat doen we?

De weerbaarheidstraining voor pubers richt zich op het leren omgaan met niet-helpende gedachten. Het leren omgaan met spanningen in je lijf. Weten hoe je voor jezelf op kunt komen door verschillende weerbaarheidstechnieken aan te leren. Daarnaast zoomen we ook nog in op het weerbaar zijn op social media. Bijvoorbeeld: wat te doen bij cyberpesten. We gebruiken ook elementen van BOKS, zo leren jeugdigen grenzen voelen en spanning reduceren.

Doelen

- Het jezelf weerbaarder voelen in verschillende situaties;
- Makkelijker voor jezelf op durven komen bij leeftijdgenoten en op social media.

Praktische informatie

- Doelgroep: jongeren tussen 12 en 15 of eventueel 16 jaar;

- Wanneer: 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur op maandag- of dinsdagmiddag. Daarna volgt een ouderbijeenkomst waarbij ouders worden geïnformeerd over wat de jeugdigen hebben geleerd en worden er extra handvaten aangereikt.

- Waar: basisschool het Palet in Bergen op Zoom.

- Kosten: gratis.

Website
Nu aanmelden training

WijZijn - JoinUs

Voor wie?

Join Us is er voor iedereen tussen de 12 en 25 jaar die zich alleen voelt en zin heeft om daar verandering in te brengen. Bij Join Us vinden we het leuk als je komt!

Wat doen we?

Join Us brengt jongeren samen en helpt hen sociaal sterker te worden. Het jongerenwerk in gemeente Bergen op Zoom organiseert één keer in de twee weken een Join Us bijeenkomst voor jongeren van 12-18 en 18-25 jaar. Jongeren ontmoeten elkaar, doen leuke dingen en ontwikkelen hun sociale vaardigheden en denkbeelden op een positieve manier.

Doelen:

- het maken en behouden van vrienden;

- sociaal sterker worden;

- leren organiseren van (online) activiteiten samen met andere jongeren.

Praktische informatie:

- Doelgroep: jongeren tussen 12-18 & 18-25 jaar.

- Wanneer: 1x in de twee weken op maandag om 18:00 uur.

- Waar: Jongeren-ontmoetingcentrum (JOC), Wilhelminaveld 96A Bergen op Zoom.

- Kosten: gratis.

Bezoekadres
Wilhelminaveld 96A
4611 WJ Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl/diensten/jongerenwerk
Telefoonnummer
+31 - 0164-299491
Telefoonnummer
+31 - 0636431389