Ik heb hulp nodig bij het zorgen voor mijn kind

Is de zorg voor uw kind te zwaar? Heeft u veel moeite met de opvoeding? Zoek dan hulp. Neem contact op met een jeugdprofessional via de school van uw kind, de huisarts of via uw gemeente. U kunt ook terecht bij WijZijn of het consultatiebureau. Zij gaan met u in gesprek om te kijken welke hulp er nodig is en kunnen u doorverwijzen.

Loopt de situatie uit de hand? Bel bij een noodgeval altijd 112. Anders neemt u contact op met de Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Brabant via 088 066 69 99. Zij zijn dag en nacht bereikbaar.

WijZijn - Opvoeden en opgroeien

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

E-mailadres
info@wijzijn.nl

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Spoedeisende Zorg JeugdBescherming Brabant (SEZ)

Crisissituatie in het gezin, met gevaar voor de veiligheid van kind(eren) en ouder(s).

Dag en nacht bereikbaar.

Telefoonnummer
088 066 69 99

Consultatiebureau

Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar

Locatie Het Palet

Bezoekadres
Frans Halsstraat 25
4625 BR Bergen op Zoom

E-mailadres
jgzinfolijn@twb.nl

Telefoonnummer
088 - 560 30 00

gemeente Bergen op Zoom - Zorg en ondersteuning