Geld voor leren

Een opleiding kost geld. Hier vindt u hulp als u dit niet kunt betalen.

Als u jonger bent dan 30 jaar kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering aanvragen. Wie ouder is dan 30 jaar maar jonger dan 55 jaar, kan bij DUO een levenlanglerenkrediet aanvragen. Dit is een lening om uw opleiding mee te betalen.

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget krijgen. Dat is geld voor het volgen van een opleiding. Het STAP-budget vraagt u aan bij UWV. Kijk op de website Rijksoverheid - STAP-budget voor meer informatie.

Misschien kunt u een scholingsvoucher krijgen. Een scholingsvoucher is een bedrag dat u helpt een opleiding te volgen. Als u uitzendkracht bent, kunt u een scholingsvoucher aanvragen bij Doorzaam.

Heeft u een beperking? Dan krijgt u misschien van de gemeente een individuele studietoeslag om uw inkomsten aan te vullen.

Als u op het voortgezet onderwijs zit, kunt u misschien een tegemoetkoming voor scholieren krijgen. U moet dan tussen de 18 en 30 jaar zijn. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Op de website Leeroverzicht.nl staat veel informatie over opleidingen en geld voor opleidingen. Kijk op de website van ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl) voor meer informatie over de individuele studietoeslag.

Doorzaam scholingsvoucher

Website
www.doorzaam.nl/scholingsvouchers

ISD Brabantse Wal - Individuele studietoeslag

Website
www.isdbrabantsewal.nl/toeslag-voor-studie
Telefoonnummer
14 - 0164

Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren

Website
www.rijksoverheid.nl/tegemoetkoming-schoolkosten-voor-scholieren

DUO

Website
www.duo.nl

Heeft u een laag inkomen en geen spaargeld? Dan kan de gemeente helpen met het betalen van de schoolkosten van uw kind. Dit doet zij samen met stichting Leergeld. Zij helpen met schoolspullen, sport, een laptop, fiets of een verjaardagscadeau. Ouders en verzorgers kunnen zo het beste aan hun kind geven, en elk kind kan meedoen!

Stichting Leergeld de Brabantse Wal

Stichting Leergeld De Brabantse Wal laat - als de financiële situatie van de ouders dat niet toelaat - kinderen meedoen aan sportieve of culturele activiteiten, zodat ieder kind meetelt, zich kan ontplooien en zich kan ontwikkelen.

Postadres
Pastoor Kuijpersstraat 4
Postbus 103
4625 BP Bergen op Zoom
Website
Description is missing
E-mailadres
leergeld.brabantsewal@hotmail.com
Telefoonnummer
0164 - 26 29 12

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Met een beperking is werken soms niet mogelijk. Misschien komt u in aanmerking voor individuele studietoeslag. Dat is geld van de gemeente om uw inkomsten aan te vullen.
Heeft u een Wajong-uitkering? Dan behoudt u die tijdens uw studie. Individuele studietoeslag vraagt u aan via ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl).

UWV - Wajong

Website
UWV - Wajong

ISD Brabantse Wal - Individuele studietoeslag

Website
www.isdbrabantsewal.nl/toeslag-voor-studie
Telefoonnummer
14 - 0164