Uitkering

Door werkloosheid, langdurige ziekte of pensioen kan uw inkomen te laag zijn om van te leven. Dan kunt u misschien een uitkering aanvragen. Hier vindt u informatie en advies over uitkeringen zoals bijstand, AOW en WIA.

Misschien gaat u scheiden of samenwonen. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dan hebben zij altijd de juiste gegevens. En krijgt u altijd het juiste bedrag.

Wilt u weten welke veranderingen u zeker door moet geven? Kijk dan op de website van de SVB.

Sociale Verzekeringsbank - wijziging doorgeven AOW

Website
www.svb.nl/wijzigingen_doorgeven_AOW

SVB – wijziging doorgeven AIO

Website
www.svb.nl/aio/wijzigingen-doorgeven

Misschien gaat u meer of minder verdienen, samenwonen of krijgt u (nog) een kind. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan de Belastingdienst of aan de gemeente. Dan hebben zij altijd de juiste gegevens en krijgt u altijd het juiste bedrag. U kunt daarmee voorkomen dat u later geld moet terugbetalen.

Welke veranderingen u moet melden en waar u dat moet doen, hangt af van de partij van wie u geld ontvangt:

- Ontvangt u een uitkering van de gemeente / sociale dienst (ISD), kijk dan op de website van de ISD (antwoordop) en geef hier uw wijzigingen door.

- Ontvangt u een uitkering van het UWV, kijk dan op de website van het UWV en geef hier uw wijzigingen door.

UWV - Wijzigingen doorgeven

Website
UWV - Wijzigingen doorgeven

ISD Brabantse Wal - Wijzigingen doorgeven

Website
www.isdbrabantesewal.nl/inlichtingenplicht
Telefoonnummer
14 - 0164

Misschien gaat u meer of minder verdienen, samenwonen of krijgt u (nog) een kind. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan de Belastingdienst of aan de gemeente. Dan hebben zij altijd de juiste gegevens en krijgt u altijd het juiste bedrag. U kunt daarmee voorkomen dat u later geld moet terugbetalen.

Welke veranderingen u moet melden en waar u dat moet doen, hangt af van de partij van wie u geld ontvangt:

- Ontvangt u geld van de gemeente / sociale dienst (ISD), kijk dan op de website van de ISD (antwoordop) en geef hier uw wijzigingen door.

- Ontvangt u geld van het UWV, kijk dan op de website van het UWV en geef hier uw wijzigingen door.

- Ontvangt u geld van de Belastingdienst, kijk dan op de website van de Belastingdienst en geef hier uw wijzigingen door.

Belastingdienst - wijziging doorgeven

Website
www.belastingdienst.nl/wijziging-doorgeven

UWV - Wijzigingen doorgeven

Website
UWV - Wijzigingen doorgeven

ISD Brabantse Wal - Wijzigingen doorgeven

Website
www.isdbrabantesewal.nl/inlichtingenplicht
Telefoonnummer
14 - 0164

Misschien komt u in aanmerking voor een Bbz-uitkering. Dit is een bijstandsuitkering die u maximaal 12 maanden ontvangt om uw inkomen aan te vullen. Een Bbz-uitkering is meestal een lening. Houd er dus rekening mee dat u het bedrag moet terugbetalen.

Bent u tussen de 55 jaar en de pensioenleeftijd? En wilt u stoppen met uw bedrijf omdat u er te weinig mee verdient? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U vraagt de uitkering aan voordat u gestopt bent met uw bedrijf. De IOAZ-uitkering is een werkloosheidsuitkering. Dit betekent dat u bijvoorbeeld moet voldoen aan de sollicitatieplicht.

Lees meer over de Bbz en IOAZ op de website van de Rijksoverheid. U vraagt deze uitkering aan bij de gemeente via ondernemingsregelingen.nl

Rijksoverheid - Bbz

Website
Rijksoverheid - Bbz

ISD Brabantse Wal - Sociaal Ondernemersloket Online

Bezoekadres
Jacob Obrechtslaan 4
4600 AR Bergen op Zoom
Website
www.ondernemersregelingen.nl/isdbrabantsewal
Telefoonnummer
+31 - 06 52 83 53 90

Bijstand is een uitkering van de gemeente. U kunt bijstand aanvragen als u geen geld heeft om van rond te komen. De bijstandsuitkering is bedoelt als tijdelijke hulp, tot u zelf weer genoeg geld verdient. De ISD en het Werkcentrum kunnen u helpen bij het vinden van passend werk.

Of u bijstand krijgt hangt af van de voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of op de website van de ISD (antwoordop). Op de website van de ISD kunt u ook de aanvraag van bijstand regelen.

Rijksoverheid - bijstandsuitkering

Website
www.rijksoverheid.nl/bijstand

ISD Brabantse Wal - Bijstand

U kunt 's ochtends tussen 9.00 uur en 13.00 uur bij ons terecht. 
U kunt ons bellen op maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. En op vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Website
ISD Brabantse Wal - Bijstand
Telefoonnummer
14 - 0164

Als u werkloos wordt kunt u misschien een WerkloosheidsWet-uitkering (WW) krijgen. Een WW-uitkering vraagt u aan bij UWV. Lees alles over de voorwaarden op de website van UWV.

Stopt uw WW-uitkering en heeft u nog geen nieuw werk gevonden? Mogelijk komt u in aanmerking voor:

- IOW-uitkering: een uitkering voor werkloze ouderen. U vraagt de IOW-uitkering aan bij UWV.

- IOAW-uitkering: een uitkering voor ouderen geboren voor 1965 en > 3 maanden WW ontvangen. U vraagt de IOAW-uitkering aan bij de sociale dienst (ISD).

- Bijstandsuitkering: een uitkering voor als u niet genoeg geld heeft om rond te komen en geen recht heeft op een andere uitkering. Bijstand vraagt u aan bij de sociale dienst (ISD).

- IOAZ-uitkering: een uitkering voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder die te weinig verdienen met hun bedrijf en ermee willen stoppen. U vraagt de IOAZ-uitkering aan via ondernemingsregelingen.nl. Let op: doe de aanvraag voordat u stopt met het bedrijf.

Lees meer over deze uitkeringen op de website van de Rijksoverheid.

Of kijk op de website van ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl).

Rijksoverheid - bijstandsuitkering

Website
www.rijksoverheid.nl/bijstand

UWV - kan ik een WW-uitkering krijgen?

Website
www.uwv.nl/kan-ik-een-ww-uitkering-krijgen

Ondernemingsregelingen BoZ

Website
Ondernemingsregelingen BoZ

Rijksoverheid - uitkering oudere werklozen

Website
Rijksoverheid - uitkering oudere werklozen

ISD Brabantse Wal - Bijstand

U kunt 's ochtends tussen 9.00 uur en 13.00 uur bij ons terecht. 
U kunt ons bellen op maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. En op vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Website
ISD Brabantse Wal - Bijstand
Telefoonnummer
14 - 0164

Als u een vaste baan heeft, betaalt uw werkgever uw salaris door tot uw contract afloopt. Maar niet langer dan 2 jaar. Bent u na 2 jaar nog ziek? Vraag dan een WIA-uitkering aan bij UWV.

Bent u ziek maar heeft u geen vaste baan? Misschien komt u in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering. U vraagt deze aan bij UWV. Na 2 jaar stopt uw Ziektewet-uitkering. Bent u nog ziek? Vraag dan een WIA-uitkering aan bij UWV.

De Wajong-uitkering is een uitkering voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen en daardoor nu geen mogelijkheden hebben om te werken.

Kijk op de website van UWV voor informatie over WIA, Ziektewet en Wajong.

UWV - WIA

Website
UWV - WIA

UWV - Ziektewet

Website
UWV - Ziektewet

UWV - Wajong

Website
UWV - Wajong

AOW is een basisuitkering voor ouderen. Iedereen in Nederland bouwt AOW op. Met welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden. AOW wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk op de website van de SVB voor meer informatie.

Krijgt u AOW maar heeft u toch te weinig inkomen? Bijvoorbeeld omdat u geen volledige AOW krijgt? Of wanneer uw partner nog geen AOW ontvangt. Dan kunt u misschien een AIO-aanvulling krijgen. Dit is een aanvullende bijstandsuitkering die zorgt dat u genoeg geld heeft om van te leven. Kijk op de website van de SVB voor meer informatie.

Sociale Verzekeringsbank - AIO

Website
www.svb.nl/aio

Sociale Verzekeringsbank - AOW

Website
www.svb.nl/aow