Uitkering

Door werkloosheid, langdurige ziekte of pensioen kan uw inkomen te laag zijn om van te leven. Dan kunt u misschien een uitkering aanvragen. Hier vindt u informatie en advies over uitkeringen zoals bijstand, AOW en WIA.

Misschien gaat u scheiden of samenwonen. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dan hebben zij altijd de juiste gegevens. En krijgt u altijd het juiste bedrag.

Wilt u weten welke veranderingen u zeker door moet geven? Kijk dan op de website van de SVB.

Sociale Verzekeringsbank - wijziging doorgeven AOW

SVB – wijziging doorgeven AIO


Misschien gaat u samenwonen, krijgt u een kind of gaat u een opleiding doen. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan UWV of aan de gemeente. Dan hebben zij altijd de juiste gegevens. En krijgt u altijd het juiste bedrag.

Wilt u weten welke veranderingen u zeker door moet geven? Kijk dan op de website van UWV of neem contact op met de gemeente.

U geeft veranderingen voor de gemeente door via ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl).

UWV - Wijzigingen doorgeven

ISD Brabantse Wal wijzigingen doorgeven

Telefoonnummer
14 01 64


Misschien gaat u meer of minder verdienen, samenwonen of krijgt u een kind. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan de Belastingdienst of aan de gemeente. Dan hebben zij altijd de juiste gegevens. En krijgt u altijd het juiste bedrag.

Wilt u weten welke veranderingen u zeker door moet geven? Kijk dan op de website van de Belastingdienst of neem contact op met de gemeente.

Geef de veranderingen voor de gemeente door via ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl).

Belastingdienst - wijziging doorgeven

ISD Brabantse Wal wijzigingen doorgeven

Telefoonnummer
14 01 64


Misschien komt u in aanmerking voor een Bbz-uitkering. Dit is een bijstandsuitkering die u maximaal 12 maanden ontvangt om uw inkomen aan te vullen. Een Bbz-uitkering is meestal een lening. Houd er dus rekening mee dat u het bedrag moet terugbetalen.

Bent u tussen de 55 jaar en de pensioenleeftijd? En wilt u stoppen met uw bedrijf omdat u er te weinig mee verdient? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U vraagt de uitkering aan voordat u gestopt bent met uw bedrijf. De IOAZ-uitkering is een werkloosheidsuitkering. Dit betekent dat u bijvoorbeeld moet voldoen aan de sollicitatieplicht.

Lees meer over de Bbz en IOAZ op de website van de Rijksoverheid. U vraagt deze uitkering aan bij de gemeente via ondernemingsregelingen.nl

Rijksoverheid - Bbz

ISD Brabantse Wal Sociaal OndernemersLoket Online

Bezoekadres
Jacob Obrechtslaan 4
4600 AR Bergen op Zoom

Telefoonnummer
06 52 83 53 90


Bijstand is een uitkering van de gemeente. U kunt bijstand aanvragen als u geen geld heeft om van rond te komen. De bijstandsuitkering is tijdelijke hulp. De uitkering stopt als u of uw gezin weer genoeg geld verdient. De gemeente helpt bij het vinden van werk.

Of u bijstand krijgt hangt af van de voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Bijstand vraagt u aan bij ISD Brabantse Wal.

Rijksoverheid - bijstandsuitkering

ISD Brabantse Wal bijstand

Telefoonnummer
14 01 64


Als u werkloos wordt (vanuit een baan in loondienst) kunt u misschien een WW-uitkering krijgen. Een WW-uitkering vraagt u aan bij UWV. Lees alles over de voorwaarden op de website van UWV.

Stopt uw WW-uitkering en heeft u nog geen nieuw werk gevonden? Mogelijk komt u in aanmerking voor: IOW-uitkering: een uitkering voor werkloze ouderen. U vraagt de IOW-uitkering aan bij UWV.

  • IOAW-uitkering: een uitkering voor ouderen geboren voor 1965 en > 3 maanden WW ontvangen. U vraagt de IOAW-uitkering aan bij de gemeente.
  • Bijstandsuitkering: een uitkering voor als u niet genoeg geld heeft om rond te komen en geen recht heeft op een andere uitkering. Bijstand vraagt u aan bij de gemeente.
  • IOAZ-uitkering: een uitkering voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder die te weinig verdienen met hun bedrijf en ermee willen stoppen. U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij de gemeente (ondernemingsregelingen.nl).

Let op: doe de aanvraag voordat u stopt met het bedrijf. Lees meer over deze uitkeringen op de website van de Rijksoverheid. Of kijk op de website van ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl).

Rijksoverheid - bijstandsuitkering

UWV - kan ik een WW-uitkering krijgen?

Rijksoverheid - uitkering oudere werklozen

ISD Brabantse Wal bijstand

Telefoonnummer
14 01 64


Als u een vaste baan heeft, betaalt uw werkgever uw salaris door tot uw contract afloopt. Maar niet langer dan 2 jaar. Bent u na 2 jaar nog ziek? Vraag dan een WIA-uitkering aan bij UWV.

Bent u ziek maar heeft u geen vaste baan? Misschien komt u in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering. U vraagt deze aan bij UWV. Na 2 jaar stopt uw Ziektewet-uitkering. Bent u nog ziek? Vraag dan een WIA-uitkering aan bij UWV.

Wajong 2015 is een uitkering voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen. En daardoor nu geen mogelijkheden hebben om te werken.

Kijk op de website van UWV voor informatie over WIA, Ziektewet en Wajong 2015.

UWV - WIA

Website
UWV - WIA

UWV - Ziektewet

UWV - Wajong


AOW is een basisuitkering voor ouderen. Iedereen in Nederland bouwt AOW op. Met welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. U krijgt AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.

AOW wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk op de website van de SVB voor meer informatie.

Krijgt u AOW maar heeft u weinig andere inkomsten? Bijvoorbeeld omdat u geen volledige AOW krijgt? Of wanneer uw partner nog geen AOW ontvangt en het gezinsinkomen te laag is. Dan kunt u misschien een AIO-aanvulling krijgen. Dit is een aanvullende bijstandsuitkering die zorgt dat u genoeg geld heeft om van te leven. Kijk op de website van de SVB voor meer informatie.

Sociale Verzekeringsbank - AIO

Sociale Verzekeringsbank - AOW