Toeslagen en bijdragen

Met toeslagen en bijdragen helpt de overheid mensen die niet rond kunnen komen. Hier vindt u informatie over financiële hulp die u kunt krijgen voor bijvoorbeeld huur, zorg, kinderopvang en dagelijkse uitgaven.

Misschien gaat u scheiden of samenwonen. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dan hebben zij altijd de juiste gegevens en krijgt u altijd het juiste bedrag. U kunt daarmee voorkomen dat u later geld moet terugbetalen.

Wilt u weten welke veranderingen u zeker door moet geven? Kijk dan op de website van de SVB.

Sociale Verzekeringsbank - wijziging doorgeven AOW

Website
www.svb.nl/wijzigingen_doorgeven_AOW

Misschien gaat u meer of minder verdienen, samenwonen of krijgt u (nog) een kind. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan de Belastingdienst of aan de gemeente. Dan hebben zij altijd de juiste gegevens en krijgt u altijd het juiste bedrag. U kunt daarmee voorkomen dat u later geld moet terugbetalen.

Wilt u weten welke veranderingen u zeker door moet geven? Kijk dan op de website van de ISD (antwoordop) en geef hier uw wijzigingen door.

Als het niet gaat om een toeslag of uitkering van de gemeente, maar juist van de Belastingdienst dan moet u hiervoor op de website van de Belastingdienst zijn.

Belastingdienst - wijziging doorgeven

Website
www.belastingdienst.nl/wijziging-doorgeven

ISD Brabantse Wal - Wijzigingen doorgeven

Website
www.isdbrabantesewal.nl/inlichtingenplicht
Telefoonnummer
14 - 0164

Misschien gaat u meer of minder verdienen, samenwonen of krijgt u (nog) een kind. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan de Belastingdienst of aan de gemeente. Dan hebben zij altijd de juiste gegevens en krijgt u altijd het juiste bedrag. U kunt daarmee voorkomen dat u later geld moet terugbetalen. Neem ook contact op als er iets verandert in de zorg die u nodig heeft.

Wilt u weten welke veranderingen u zeker door moet geven? Kijk dan op de website van de Belastingdienst of neem contact op met de gemeente. Geef uw wijziging voor de gemeente door via ISD Brabantse Wal (antwoordop.nl).

Belastingdienst - wijziging doorgeven

Website
www.belastingdienst.nl/wijziging-doorgeven

ISD Brabantse Wal - Wijzigingen doorgeven

Website
www.isdbrabantesewal.nl/inlichtingenplicht
Telefoonnummer
14 - 0164

Ouders die in Nederland wonen en/of in Nederland werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende kinderen onder de 18 jaar. Ook als het niet uw eigen kind is, maar bijvoorbeeld een pleegkind of een stiefkind.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de kinderbijslag. Zij storten het iedere 3 maanden op uw rekening. Voor uw eerste kind moet u zelf kinderbijslag aanvragen. U krijgt hierover vanzelf een brief van de SVB. Als u een tweede of volgend kind krijgt hoeft u niets te doen. De SVB past het dan voor u aan.

Heeft u een thuiswonend kind met een ziekte of beperking? Dan krijgt u misschien dubbele kinderbijslag. U krijgt dan 2 keer zoveel geld om te helpen bij de extra kosten die u heeft. Dit kan alleen als uw kind bij u thuis woont en tussen de 3 en 18 jaar oud is. Neem voor meer informatie en het aanvragen contact op met de SVB.

Als uw kind 18 is geworden, krijgt u geen kinderbijslag meer. Zit uw kind op de middelbare school? Dan kan het een tegemoetkoming voor schoolkosten aanvragen. Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van Rijksoverheid.

Sociale Verzekeringsbank - kinderbijslag

Website
www.svb.nl/kinderbijslag

Rijksoverheid - tegemoetkoming schoolkosten scholieren

Website
www.rijksoverheid.nl/tegemoetkoming-schoolkosten-voor-scholieren

Het kindgebonden budget is geld van de Rijksoverheid voor gezinnen met kinderen met een lager inkomen. Elk gezin met kinderen onder de 18 jaar kan een kindgebonden budget aanvragen bij de Belastingdienst. Of u dit krijgt en hoeveel dat is hangt af van een aantal dingen:

- het inkomen van u en uw gezin

- hoeveel kinderen u heeft

- de leeftijd van uw kind of kinderen

- hoeveel eigen geld u heeft (spaargeld)

U kunt het kindgebonden budget voor dit jaar aanvragen tot 1 september volgend jaar.

Wilt u meer weten over kindgebonden budget? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

U kunt met uw vragen over belastingen, toeslagen en invorderingen ook terecht bij het steunpunt van de Belastingdienst in Bergen op Zoom. Dit is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente. Er wordt alleen gewerkt op afspraak.

Belastingdienst - toeslagen

Website
www.belastingdienst.nl/toeslagen
Telefoonnummer
0800 05 43

Steunpunt Belastingdienst BoZ

U kunt met uw vragen over belastingen, toeslagen en invorderingen op afspraak terecht bij het steunpunt van de Belastingdienst in Bergen op Zoom. Dit is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611AR Bergen op Zoom
Telefoonnummer
0800 - 0543

Als u (tijdelijk) de kosten van het wonen niet kunt betalen, komt u misschien in aanmerking voor een regeling van de Rijksoverheid of uw gemeente. Er gelden altijd regels en voorwaarden voor deze hulp. Vraag uw gemeente om meer informatie. Of kijk op de website van de Belastingdienst.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is geld van de Rijksoverheid om uw huur te helpen betalen. Huurtoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. U kunt uw huurtoeslag voor dit jaar aanvragen tot 1 september volgend jaar.

Of u recht heeft op huurtoeslag hangt onder andere af van:

- de hoogte van uw huur

- het inkomen van u en de mensen met wie u samenwoont

- uw leeftijd

- hoe u woont

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie. U kunt met uw vragen over belastingen, toeslagen en invorderingen ook terecht bij het steunpunt van de Belastingdienst in Bergen op Zoom. Dit is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente. Er wordt alleen gewerkt op afspraak.

Woonkostentoeslag

Is uw inkomen plotseling gedaald door bijvoorbeeld ziekte of werkloosheid en kunt u uw huur of hypotheek niet meer betalen? Misschien kunt u woonkostentoeslag krijgen. Dat is een tijdelijke bijdrage van de gemeente. U kunt deze alleen krijgen als u geen huurtoeslag krijgt.

Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. U vraagt het aan bij de gemeente via ISD Brabantse Wal.

Op de website Regelhulp vindt u meer uitleg.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente om u te helpen als u bijzondere kosten heeft. U heeft zelf te weinig inkomen om deze kosten te betalen. Voorbeelden zijn:

- kosten voor rechtsbijstand

- extra kosten door een ziekte of beperking

- verhuiskosten voor bijzondere situaties

Of uw kosten bijzonder zijn, hangt af van uw situatie. Daarom wordt elke aanvraag apart bekeken en beoordeeld. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt niet uit of u werkt, een uitkering krijgt of een pensioen. De hoogte van uw inkomen is wel belangrijk.

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente via ISD Brabantse Wal. Kijk voor uitleg op de website. Geef het geld nog niet uit. Wacht op de beslissing van de gemeente.

Verhuiskostenvergoeding

Moet u door een slechte gezondheid of een beperking verhuizen naar een andere woning, zoals een aangepaste woning of een seniorenwoning? Dan krijgt u misschien een verhuiskostenvergoeding. Vraag ISD Brabantse Wal naar de voorwaarden.

Kwijtschelding gemeentebelastingen

Kunt u de gemeentebelastingen zoals afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting niet betalen? De gemeente kan de belasting kwijtschelden. U hoeft dan niet te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen heeft en geen spaargeld. Ga hiervoor naar de website van Belastingsamenwerking West-Brabant. U kunt met uw vragen over belastingen, toeslagen en invorderingen ook terecht bij het steunpunt van de Belastingdienst in Bergen op Zoom. Dit is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente. Er wordt alleen gewerkt op afspraak.

Moet u wel betalen? U kunt de gemeentebelasting ook in delen betalen. Lukt dit niet? Vraag dan een betalingsregeling aan. Dat kan ook op de website van Belastingsamenwerking West-Brabant.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is geld van de gemeente voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft.

U kunt de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. Of u recht heeft op individuele inkomenstoeslag, hangt bijvoorbeeld af van:

de hoogte van uw inkomen

- uw leeftijd

- uw kans op het krijgen van een baan of hogere inkomsten

U vraagt individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente via ISD Brabantse Wal.

Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom.

Belastingdienst - huurtoeslag

Website
www.belastingdienst.nl/huurtoeslag
Telefoonnummer
0800 05 43

Steunpunt Belastingdienst BoZ

U kunt met uw vragen over belastingen, toeslagen en invorderingen op afspraak terecht bij het steunpunt van de Belastingdienst in Bergen op Zoom. Dit is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611AR Bergen op Zoom
Telefoonnummer
0800 - 0543

Regelhulp - woonkostentoeslag

Website
www.regelhulp.nl/bijdrage-voor-huur-of-hypotheek

Nibud - Grip op geld

Stappenplan om grip te krijgen op uw geldzaken.

Website
www.nibud.nl/stappenplan-aan-de-slag-met-budgetteren

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

ISD Brabantse Wal - Bijstand

U kunt 's ochtends tussen 9.00 uur en 13.00 uur bij ons terecht. 
U kunt ons bellen op maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. En op vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Website
ISD Brabantse Wal - Bijstand
Telefoonnummer
14 - 0164

Belastingsamenwerking West-Brabant kwijtschelding of betalingsregeling

Website
www.bwbrabant.nl/kwijtschelding-of-betalingsregeling
Telefoonnummer
076 529 83 00

Als u (tijdelijk) uw zorgkosten niet kunt betalen, komt u misschien in aanmerking voor een regeling van de Rijksoverheid of uw gemeente. Er gelden altijd regels en voorwaarden voor deze hulp. Vraag uw gemeente om meer informatie. Of kijk op de website van de Belastingdienst.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is geld van de Rijksoverheid om uw zorgverzekering te helpen betalen. Zorgtoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. U vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst. U kunt uw zorgtoeslag voor dit jaar aanvragen tot 1 september volgend jaar.

Komt u in aanmerking voor zorgtoeslag? Hoeveel zorgtoeslag u krijgt hangt onder andere af van:

- het inkomen van u en de mensen met wie u samenwoont

- uw leeftijd

Wilt u meer weten over zorgtoeslag? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. U kunt met uw vragen over belastingen, toeslagen en invorderingen ook terecht bij het steunpunt van de Belastingdienst in Bergen op Zoom. Dit is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente. Er wordt alleen gewerkt op afspraak.

Goedkopere zorgverzekering

Misschien kunt u een zorgverzekering afsluiten via de gemeente. Dit is een basisverzekering en aanvullende verzekering voor mensen met een laag inkomen, chronische ziekte of beperking. De gemeente betaalt een deel van de premie. U krijgt meer kosten vergoed.

Op de website Gezond Verzekerd vindt u meer informatie. Of neem contact op met de gemeente via ISD Brabantse Wal.

Dubbele kinderbijslag

Heeft uw kind een ziekte of een beperking? Dan kunt u misschien dubbele kinderbijslag krijgen. Dubbele kinderbijslag vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk op de website voor meer informatie.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente om u te helpen als u bijzondere kosten heeft. U heeft zelf te weinig inkomen om deze kosten te betalen. Voorbeelden zijn:

- kosten voor rechtsbijstand

- extra kosten door een ziekte of beperking

- verhuiskosten voor bijzondere situaties

Of uw kosten bijzonder zijn, hangt af van uw situatie. Het gaat erom wat u nodig heeft. Daarom wordt elke aanvraag apart bekeken en beoordeeld. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt niet uit of u werkt, een uitkering krijgt of een pensioen. De hoogte van uw inkomen is wel belangrijk.

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente via ISD Brabantse Wal. Kijk voor uitleg op de website. Geef het geld nog niet uit. Wacht op de beslissing van de gemeente.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is geld van de gemeente voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. Dat kunnen ook kosten voor zorg zijn.

U kunt de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. U vraagt individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente via ISD Brabantse Wal.

Aftrekbare ziektekosten

Sommige ziektekosten worden niet door de verzekering vergoed. U kunt deze vaak aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Kijk op Meerkosten.nl voor meer informatie.

Tegemoetkoming eigen bijdrage

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de zorg. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, spaargeld, leeftijd en gezin.

Kunt u de eigen bijdrage voor uw zorg niet betalen? Als u een laag inkomen heeft, kunt u zich via de gemeente aansluiten bij de collectieve zorgverzekering. U krijgt dan in sommige gevallen uw eigen bijdrage terug via uw verzekering. Kijk op de website van ISD Brabantse Wal voor meer informatie.

Verhuiskostenvergoeding

Moet u door een slechte gezondheid of een beperking verhuizen naar een andere woning, zoals een aangepaste woning of een seniorenwoning? Dan krijgt u misschien een verhuiskostenvergoeding. Vraag de gemeente naar de voorwaarden of kijk op de website van ISD Brabantse Wal.

Gezond verzekerd

Website
www.gezondverzekerd.nl

Belastingdienst - zorgtoeslag

Website
www.belastingdienst.nl/zorgtoeslag

Meerkosten.nl

Handicap of chronisch ziek: laat geen geld liggen

Website
www.meerkosten.nl

Sociale Verzekeringsbank - dubbele kinderbijslag

Website
www.svb.nl/dubbele_kinderbijslag

ISD Brabantse Wal - Bijstand

U kunt 's ochtends tussen 9.00 uur en 13.00 uur bij ons terecht. 
U kunt ons bellen op maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. En op vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Website
ISD Brabantse Wal - Bijstand
Telefoonnummer
14 - 0164

ISD Brabantse Wal - Collectieve zorgverzekering

Website
www.isdbrabantsewal.nl/collectieve-zorgverzekering
Telefoonnummer
14 - 0164