Ik wil meer weten over toeslagen en bijdragen voor wonen

Als u (tijdelijk) de kosten van het wonen niet kunt betalen, komt u misschien in aanmerking voor een regeling van de Rijksoverheid of uw gemeente. Er gelden altijd regels en voorwaarden voor deze hulp. Vraag uw gemeente om meer informatie. Of kijk op de website van de Belastingdienst.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is geld van de Rijksoverheid om uw huur te helpen betalen. Huurtoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. U kunt uw huurtoeslag voor dit jaar aanvragen tot 1 september volgend jaar.

Of u recht heeft op huurtoeslag hangt onder andere af van:

- de hoogte van uw huur

- het inkomen van u en de mensen met wie u samenwoont

- uw leeftijd

- hoe u woont

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie. U kunt met uw vragen over belastingen, toeslagen en invorderingen ook terecht bij het steunpunt van de Belastingdienst in Bergen op Zoom. Dit is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente. Er wordt alleen gewerkt op afspraak.

Woonkostentoeslag

Is uw inkomen plotseling gedaald door bijvoorbeeld ziekte of werkloosheid en kunt u uw huur of hypotheek niet meer betalen? Misschien kunt u woonkostentoeslag krijgen. Dat is een tijdelijke bijdrage van de gemeente. U kunt deze alleen krijgen als u geen huurtoeslag krijgt.

Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. U vraagt het aan bij de gemeente via ISD Brabantse Wal.

Op de website Regelhulp vindt u meer uitleg.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente om u te helpen als u bijzondere kosten heeft. U heeft zelf te weinig inkomen om deze kosten te betalen. Voorbeelden zijn:

- kosten voor rechtsbijstand

- extra kosten door een ziekte of beperking

- verhuiskosten voor bijzondere situaties

Of uw kosten bijzonder zijn, hangt af van uw situatie. Daarom wordt elke aanvraag apart bekeken en beoordeeld. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt niet uit of u werkt, een uitkering krijgt of een pensioen. De hoogte van uw inkomen is wel belangrijk.

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente via ISD Brabantse Wal. Kijk voor uitleg op de website. Geef het geld nog niet uit. Wacht op de beslissing van de gemeente.

Verhuiskostenvergoeding

Moet u door een slechte gezondheid of een beperking verhuizen naar een andere woning, zoals een aangepaste woning of een seniorenwoning? Dan krijgt u misschien een verhuiskostenvergoeding. Vraag ISD Brabantse Wal naar de voorwaarden.

Kwijtschelding gemeentebelastingen

Kunt u de gemeentebelastingen zoals afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting niet betalen? De gemeente kan de belasting kwijtschelden. U hoeft dan niet te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen heeft en geen spaargeld. Ga hiervoor naar de website van Belastingsamenwerking West-Brabant. U kunt met uw vragen over belastingen, toeslagen en invorderingen ook terecht bij het steunpunt van de Belastingdienst in Bergen op Zoom. Dit is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente. Er wordt alleen gewerkt op afspraak.

Moet u wel betalen? U kunt de gemeentebelasting ook in delen betalen. Lukt dit niet? Vraag dan een betalingsregeling aan. Dat kan ook op de website van Belastingsamenwerking West-Brabant.

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is geld van de gemeente voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft.

U kunt de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. Of u recht heeft op individuele inkomenstoeslag, hangt bijvoorbeeld af van:

de hoogte van uw inkomen

- uw leeftijd

- uw kans op het krijgen van een baan of hogere inkomsten

U vraagt individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente via ISD Brabantse Wal.

Komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op met Inwonersondersteuning Bergen op Zoom.

Belastingdienst - huurtoeslag

Website
www.belastingdienst.nl/huurtoeslag
Telefoonnummer
0800 05 43

Steunpunt Belastingdienst BoZ

U kunt met uw vragen over belastingen, toeslagen en invorderingen op afspraak terecht bij het steunpunt van de Belastingdienst in Bergen op Zoom. Dit is gevestigd in het stadskantoor van de gemeente. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611AR Bergen op Zoom
Telefoonnummer
0800 - 0543

Regelhulp - woonkostentoeslag

Website
www.regelhulp.nl/bijdrage-voor-huur-of-hypotheek

Nibud - Grip op geld

Stappenplan om grip te krijgen op uw geldzaken.

Website
www.nibud.nl/stappenplan-aan-de-slag-met-budgetteren

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

ISD Brabantse Wal - Bijstand

U kunt 's ochtends tussen 9.00 uur en 13.00 uur bij ons terecht. 
U kunt ons bellen op maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. En op vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Website
ISD Brabantse Wal - Bijstand
Telefoonnummer
14 - 0164

Belastingsamenwerking West-Brabant kwijtschelding of betalingsregeling

Website
www.bwbrabant.nl/kwijtschelding-of-betalingsregeling
Telefoonnummer
076 529 83 00