Ik wil weten of mijn kind naar school moet

De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind naar school.

Is uw kind 16 jaar maar heeft het nog geen diploma van mbo, havo of vwo? Dan moet het naar school blijven gaan. Tot uw kind zijn diploma heeft. Of tot het 18 wordt.

De leerplichtambtenaar controleert of kinderen met de leerplicht ook echt naar school gaan. Houden u of uw kind zich niet aan de leerplicht? Dan kunt u een boete krijgen. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen een taakstraf krijgen.

In sommige gevallen hoeft een kind niet te voldoen aan de leerplicht. Dan hoeft het niet of minder naar school.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Of neem contact op met Regionaal Bureau Leren.

Rijksoverheid - leerplicht

Website
www.rijksoverheid.nl/leerplicht

Rijksoverheid - vrijstelling leerplicht

Website
www.rijksoverheid.nl/vrijstelling-leerplicht

Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Het RBL West-Brabant voert een aantal wettelijke taken op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet.

Bezoekadres
Claudius Prinsenlaan 14
Breda
Postadres
Postbus 90156
4800 RH Breda
Website
www.rblwest-brabant.nl
E-mailadres
info@rblwest-brabant.nl
Telefoonnummer
076 529 81 10

Regionaal Bureau Leren West-Brabant leerplichtambtenaren

Hier vindt u de contactgegevens van de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders in uw gemeente.

Website
www.rblwest-brabant.nl/medewerkers