Mijn kind spijbelt

Spijbelen is zonder toestemming wegblijven van school. Een kind dat spijbelt houdt zich niet aan de leerplicht. Dat is strafbaar.

Spijbelt uw kind? Bespreek het met de school. Kijk ook wat u zelf kunt doen. Bijvoorbeeld zorgen dat u het rooster van uw kind kent. Of kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

Loopt het uit de hand? Vraag de school wie u verder kan helpen. Of neem contact op met de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Kijk voor de contactgegevens op de website van Regionaal Bureau Leren.

Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen

Website
Rijksoverheid - maatregelen tegen spijbelen

Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Het RBL West-Brabant voert een aantal wettelijke taken op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet.

Bezoekadres
Claudius Prinsenlaan 14
Breda
Postadres
Postbus 90156
4800 RH Breda
Website
www.rblwest-brabant.nl
E-mailadres
info@rblwest-brabant.nl
Telefoonnummer
076 529 81 10