Mijn kind wordt geweigerd op school

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als uw kind niet naar school gaat, kan het een achterstand in de ontwikkeling oplopen. U kunt meerdere dingen doen:

- Ga in gesprek met de school. De school heeft een zorgplicht en moet uw kind helpen.
- Neem contact op met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan u helpen als u er niet uitkomt met de school of geen goede school kunt vinden.
- Neem contact op met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. In het samenwerkingsverband werken de scholen in de regio samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.
- Neem contact op met de onderwijsconsulent als uw kind langer dan 4 weken thuis zit. Een onderwijsconsulent is onafhankelijk en gratis.

Onderwijsconsulenten

Website
onderwijsconsulenten.nl

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs - Brabantse Wal

Passend onderwijs (Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen)

Bezoekadres
Rijtuigweg 12
4611 EL Bergen op Zoom
Website
www.swvbrabantsewal.nl
E-mailadres
info@swvbrabantsewal.nl
Telefoonnummer
+31 - 0164 745 091

Regionaal Bureau Leren West-Brabant leerplichtambtenaren

Hier vindt u de contactgegevens van de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders in uw gemeente.

Website
www.rblwest-brabant.nl/medewerkers