Mijn kind wordt geweigerd op school

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als uw kind niet naar school gaat, kan het een achterstand in de ontwikkeling oplopen. U kunt meerdere dingen doen:

  • Ga in gesprek met de school. De school heeft een zorgplicht en moet uw kind helpen.
  • Neem contact op met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan u helpen als u er niet uitkomt met de school of geen goede school kunt vinden.
  • Neem contact op met het samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband werken de scholen in de regio samen om ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt.
  • Neem contact op met de onderwijsconsulent als uw kind langer dan 4 weken thuis zit. Een onderwijsconsulent is onafhankelijk en gratis.

Onderwijsconsulenten

Samenwerkingsverband Brabantse Wal

Passend onderwijs (Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen)

Bezoekadres
Marslaan 1
4624 CT Bergen op Zoom

Postadres

Postbus 648
4600 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 74 50 91

Regionaal Bureau Leren West-Brabant leerplichtambtenaren

Hier vindt u de contactgegevens van de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders in uw gemeente.