Ik ben volwassen en wil mijn middelbare-schooldiploma halen

Onderwijs voor volwassenen heet voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Via vavo kunt u een diploma of deelcertificaat halen op vmbo-tl, havo- of vwo-niveau. Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

Rijksoverheid - volwassenonderwijs

Website
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs