Ik kan de sportmaterialen voor mijn kind niet betalen

Heeft uw kind bepaalde spullen nodig om te kunnen sporten? Maar heeft u daar op dit moment geen geld voor? Ook dan kunt u een aanvraag doen voor een bijdrage bij Stichting Leergeld. 

Stichting Leergeld de Brabantse Wal

Stichting Leergeld De Brabantse Wal laat - als de financiële situatie van de ouders dat niet toelaat - kinderen meedoen aan sportieve of culturele activiteiten, zodat ieder kind meetelt, zich kan ontplooien en zich kan ontwikkelen.

Postadres

Postbus 103
4600 AC Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 26 29 12