Ik kan niet volledig zelfstandig (meer) wonen door ouderdom, ziekte of een lichamelijke beperking

Om zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen met een ziekte of lichamelijke beperking zijn soms aanpassingen in uw huis nodig. Bijvoorbeeld als u door ouderdom moeite heeft met lopen en bewegen. Ook kan het zijn dat u hulp nodig heeft bij het huishouden of andere zaken die te maken hebben met wonen. Vraag familie of vrienden wat zij kunnen doen om u te helpen.

Zijn de problemen daar te groot voor of heeft u niemand? Neem dan contact op met Inwonersonersteuning Bergen op Zoom. Zij kunnen met u bekijken welke vorm van ondersteuning het best passend is voor u. U kunt ook een digitale melding (sociaal domein) doen bij de gemeente Bergen op Zoom.

Bent u visueel beperkt? Kijk dan op de website van Stichting Welzijn Visueel gehandicapten.

Moet u snel verhuizen naar een andere woning omdat uw gezondheid plotseling slechter is geworden? Misschien kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang als er een geschikte woning vrijkomt. Meer informatie vindt u op de website van Stadlander.

Heeft u een ernstige ziekte of beperking waardoor u langdurig (veel) zorg nodig heeft, dan kunt u een aanvraag doen voor een WLZ-indicatie bij het CIZ. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met Inwonersondersteuning BoZ.

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Website
www.ciz.nl
Telefoonnummer
088 789 10 00

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) - Indicatie aanvragen

Website
www.ciz.nl/aanvragen

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Gemeente Bergen op Zoom - Melding sociaal domein

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611AR Bergen op Zoom
Website
Digitale melding sociaal domein - zonder DigiD
Website
Digitale melding sociaal domein - met DigiD
Telefoonnummer
+31 - 140164

WijZijn - Welzijn en gezondheid

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
Description is missing
E-mailadres
info@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91