Ik kan niet volledig zelfstandig (meer) wonen door ouderdom, ziekte of een lichamelijke beperking

Om zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen met een ziekte of lichamelijke beperking zijn soms aanpassingen in uw huis nodig. Bijvoorbeeld als u door ouderdom moeite heeft met lopen en bewegen. Ook kan het zijn dat u hulp nodig heeft bij het huishouden of andere zaken die te maken hebben met wonen. Vraag familie of vrienden wat zij kunnen doen om u te helpen. Zijn de problemen daar te groot voor of heeft u niemand? Neem dan contact op met Inwonersonersteuning Bergen op Zoom. Zij kunnen met u bekijken welke vorm van ondersteuning het best passend is voor u.

Bent u visueel beperkt? Kijk dan op de website van Stichting Welzijn Visueel gehandicapten.

Moet u snel verhuizen naar een andere woning omdat uw gezondheid plotseling slechter is geworden? Misschien kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang als er een geschikte woning vrijkomt. Meer informatie vindt u op de website van Stadlander.

Heeft u een ernstige ziekte of beperking waardoor u langdurig (veel) zorg nodig heeft, dan kunt u een aanvraag doen voor een WLZ-indicatie bij het CIZ. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met Inwonersondersteuning BoZ.

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Website
www.ciz.nl

Telefoonnummer
088 789 10 00

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) - Indicatie aanvragen

Inwonersondersteuning

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijnbergenopzoom.nl/contact-met-wijzijn-traverse-groep/locaties-en-spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Inwonersondersteuning, leven met een beperking

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91