Ik kan niet volledig zelfstandig (meer) wonen omdat ik psychische problemen heb

Vraag of u bij familie of vrienden kunt wonen. Zijn de problemen daar te groot voor of heeft u niemand? Misschien komt u in aanmerking voor begeleid of beschermd wonen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Inwonersonersteuning Bergen op Zoom. Zij kunnen met u bekijken welke vorm van ondersteuning het best passend is.

Inwonersondersteuning

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijnbergenopzoom.nl/contact-met-wijzijn-traverse-groep/locaties-en-spreekuren.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Inwonersondersteuning, leven met een beperking

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom

Telefoonnummer
0164 - 29 94 91