Ik kan niet volledig zelfstandig (meer) wonen omdat ik psychische problemen heb

Vraag of u bij familie of vrienden kunt wonen. Zijn de problemen daar te groot voor of heeft u niemand? Misschien komt u in aanmerking voor begeleid of beschermd wonen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Inwonersonersteuning Bergen op Zoom. Zij kunnen met u bekijken welke vorm van ondersteuning het best passend is. U kunt ook een digitale melding (sociaal domein) doen bij de gemeente Bergen op Zoom.

Inwonersondersteuning BoZ

Inwonersondersteuning BoZ is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klik hier voor alle (inloop)spreekuren: https://www.wijzijn.nl/inloopspreekuren-bergen-op-zoom

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 5
4611 AP Bergen op Zoom
Website
https://www.wijzijn.nl
E-mailadres
iob@wijzijn.nl
Telefoonnummer
0164 - 29 94 91

Gemeente Bergen op Zoom - Melding sociaal domein

Bezoekadres
Jacob Obrechtlaan 4
4611AR Bergen op Zoom
Website
Digitale melding sociaal domein - zonder DigiD
Website
Digitale melding sociaal domein - met DigiD
Telefoonnummer
+31 - 140164