Ik heb thuis verzorging of verpleging nodig

Kunt u wel thuis wonen, maar heeft u (voor langere tijd) verzorging of verpleging thuis nodig? Bijvoorbeeld voor het helpen met wassen en aankleden of voor het verzorgen van wonden of het toedienen van medicijnen? Dan kunt u in aanmerking komen voor wijkverpleging.

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van Regelhulp of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Regelhulp - verzorging, verpleging & behandeling

Website
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/verzorging-verpleging-behandeling